:paisoscat: 😝

Test de llengua: avalua la gramàtica de les dues primeres opcions quant a l'ús de "per" i "per a".

Segons la teva opinió, quina de les opcions següents és la correcta?

Per començar, aclareixo que aquesta enquesta no ha ofert dades que poguessin servir per a una investigació lingüística, però la mostra reafirma la meva sospita que el tema de les dues preposicions sigui complicat d'una manera general.

Perquè es pugui recollir dades útils, s'hauria de considerar els perfils demogràfics dels participants. Penso que es podrien formular hipòtesis diverses.

Fent servir un motor de cerca, es pot comprovar que totes dues preposicions es fan servir extensament en aquest context:
"serveix per a millorar" i "serveix per millorar".

Al meu entendre, la normativa de l'IEC prescriuria utilitzar la preposició "per", si fos el cas que es tractés d'un verb de volició o d'acció.

Ara bé, no tinc molt clar si el verb "millorar" refereix al concepte "passar a un estat millor" o "aconseguir que una cosa sigui millor que anteriorment".

Segueix

Em sembla que hi ha un embolic conceptual insoluble.

De totes maneres, la comprensió semàntica és subjectiva, és a dir, la interpretació conceptual varia.

· · Web · 0 · 0 · 0
Inicia la sessió per participar a la conversa
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.