DavidVsGoliat is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

DavidVsGoliat @David_n_Goliat@mastodont.cat

@David_n_Goliat que es faci el xulo amb Alemanya

...Vídeo de la Cadena Humana a Montserrat!!!:...😉🎗️

youtube.com/watch?v=DPbBYo3CRJ

Carles Puigdemont 🎗
‏@KRLS
Fa sis mesos iniciàvem un camí de llibertat i república per a un país millor, més just, més democràtic. Els enemics de la llibertat són poderosos, però les persones lliures ho són encara més. "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat" (art 21 Drets Humans)

@obiols
Perseverança en la República.
La millor vacuna contra la pesta borbònica.
Manifestar en tot moment i per tots els mitjans que som un país ocupat i que volem la llibertat.
Denunciar l'anticatalanisme com a argument polític únic.
Convidar qui no se senti còmode aquí, a marxar, fent-li entendre que si ens vol canviar, sols aconseguirà emprenyar-se, que estaria molt millor en un altre lloc.