Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta

« Bona iniciativa!! President ArurvMas denuncia al Suprem la filtració de la seva declaració i demana difondre-la sencera. Per @GemmaLinan a @elnacionalcat goo.gl/phmheQ »

— Retweet twitter.com/joseantich/status/

· t2m · 2 · 2