Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta

« El Ministre de Justícia reconeix a @elmundoes que s'han saltat la Constitució i la separació de poders a Catalunya.
A qualsevol país democràtic el mafiós @RafaCatalaPolo ja estaria buscant feina, avui encara és Ministre del Gobierno d'Espanya.

t.co/fsg56zaUuY »

— Retweet twitter.com/misjosep/status/97

· t2m · 3 · 2