Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta

« 11 anys després.

Un altre cop, l'estat espanyol surt condemnat per vulnerar els
La llibertat d'expressió sempre acaba guanyant! Enhorabona!

twitter.com/AlertaSolidaria/st »

— Retweet twitter.com/cupnacional/status

· t2m · 0 · 1