Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta

« Si cremar les fotos de rei és llibertat d'expressió, les condemnes de @PabloHasel o @valtonyc també ho són
Dictadura, vergonya de país!
 »

— Retweet twitter.com/edudiaz/status/973

· t2m · 0 · 2

@bgta
Tot arriba. El problema és que van tart

@Obiols @bgta 10 anys? sortim al carrer i cremem les fotos dels actuals, la mare que els va parir!!