Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

« Vox assegura que la defensa de Sànchez ha comunicat que vol deixar la política i tornar a la docència ara.cat/_15247?s=t »

— Retweet twitter.com/diariARA/status/97

· t2m · 0 · 0