Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

« Arxivada la causa per desobediència de l'Alcalde de Callús per l'1O
Una prova més que només busquen la foto, la intimidació i l'ús de la por. A falta de tenir la raó, tenen la repressió i l'amenaça
 »

— Retweet twitter.com/jimnez_jon/status/

· t2m · 1 · 2