Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

El Suprem rebutjarà l'extradició de Puigdemont si no és per rebel·lió

elnacional.cat/ca/politica/ext

· t2m · 0 · 0