M'encanta el nou tema de ... l'antic al estil tweetdeck s'hem fa massa farragos. Aquest es més a l'estil del nou Twitter

@Mastodon en su última versión, permite cambiar el tema a un diseño más simple al estilo .... lo habéis probado ya?

: Si alguien quiere seguir tus publicaciones bajo un concreto desde un lector de es tan sencillo como coger la url a tu perfil + hashtag y añadir .rss o .atom al final.

mastodont.cat/@bgta/tagged/tec

Acabo de descubrir que puedo mencionar un perfil de Twitter en una red como gracias a twitter.activitypub.actor

Por ejemplo, mi perfil de twitter és: @bgtanet

RT @mastodontefed@twitter.com

Los sistemas descentralizados con protocolo como o están asentándose con fuerza para quedarse

🐦🔗: twitter.com/mastodontefed/stat

RT @MastodonProject@twitter.com

is the only serious threat to . There are many social media startups that try to replicate it, but they are all centralized silos, and as such, they replicate all issues with Twitter as well.

🐦🔗: twitter.com/MastodonProject/st

RT @MastodonProject@twitter.com: If you are looking for a new home from , here are 5 reasons why is a better choice than Twitter, Newgrounds, etc:

blog.joinmastodon.org/2018/11/

🐦🔗: twitter.com/MastodonProject/st

Per fi podem tenir els perfils "verificats" a sense la necessitat d'un tercer 😁

RT @SwitchingSocial@twitter.com: Thinking about trying ? 🐘

There's an easy-to-use tool that lets you find your Twitter friends on Mastodon:

bridge.joinmastodon.org/

Please spread the word! The more people that use it, the more effective the tool becomes 💪 👍

(via @renatolond@twitter.com )

🐦🔗: twitter.com/SwitchingSocial/st

RT @SwitchingSocial@twitter.com: Privacy-conscious blogging service write.as now has federation, so you can follow write.as blogs through other activitypub services such as .

You can sign up for a federated blog here:
write.as/new/blog/federated

🐦🔗: twitter.com/SwitchingSocial/st

Una de les característiques que més m'agrada de són els personalitzats per instància. Ajuda a definir el carácter de la comunitat que forma aquella instància. I a mastodont.cat es nota que som bona gent i molt catalans :senyera:

emojos.in/mastodont.cat

mastodont.cat/media/gaj60-qeY-

Mostrar més