Per a compensar tant de silenci, compartiré un escrit en què intento argumentar per què la gent autènticament d'esquerres ha de donar suport, en el context actual, al front més ampli possible en favor de la República Independent de Catalunya (deixeu-vos de pardalades amb la fraternitat borbònica).

No tothom té clar que l'esquerra que fa de comparsa de la dreta no té res a veure amb l'esquerra transformadora.

L'esquerra domesticada és un engranatge petitburgès del sistema i s'adreça fonamentalment a les classes mitjanes. L'esquerra transformadora es proposa la superació del capitalisme i s'adreça a les capes populars.

Els revolucionaris han de facilitar el trànsit del feudalisme al capitalisme com una etapa cap al socialisme i per això convé, segons el pensament leninista, que els estats multinacionals donin pas a estats nacionals.

Per a arribar-hi, els revolucionaris han de promoure que les classes populars tant de la nació opressora com les de les nacions oprimides lluitin pel dret a l'autodeterminació. I els Borbònics en Comú i altres podemites fan exactament el contrari.

Segons el pensament leninista, ERC és un partit oportunista al servei del règim i Podemos és clarament un partit contrarevolucionari. Ambdós pretenen frenar l'adveniment de la República independent de Catalunya.

Us ho il·lustro amb una antologia de frases de l'opuscle de V.I. Lenin del 1914, «El dret de les nacions a l'autodeterminació» marxists.org/catala/lenin/1914 (és una traducció penosa; hi és en anglès i castellà, també, entre d'altres).

1/18 L'estructura macroeconòmica de l'estat espanyol segueix essent feudal (el Castor o les hipoteques al Suprem com a puntes de l'iceberg) i només podrà progressar si cada nació pot aconseguir el seu propi estat nacional.

2/18 Segons Lenin, els revolucionaris han de tenir com a principal tasca en relació a la qüestió nacional promoure el dret a l'autodeterminació.

3/18 Aquesta frase que descriu perfectament els que tenen a la boca tot el dia la paraula "kumbaryensia" està escrita fa més de 100 anys! Els contrarevolucionaris segueixen al servei de l'oligarquia imperialista! Lenin els titllava d'oportunistes.

4/18 Pot haver-hi una forma més gran d'oposar-se a la llibertat que la de combatre contra la formació d'un estat independent? Si Lenin fos viu avui, titllaria de reaccionaris tota la falsa esquerra que s'omple la boca de fraternitat.

5/18 Negar el dret d'autodeterminació donant la cara o amb hipocresia capellanesca (no som prous, hem d'esperar a ser el 80%…) és una manera de treballar per l'oligarquia feudal borbònica.

6/18 No és que Lenin veiés el futur en una bola de cristall, és que les estratègies opressores i les dinàmiques alliberadores de fa 100 anys eren les mateixes que les d'ara.

Segueix

7/18 Si els podemites fossin d'esquerres autèntiques i no una simple comparsa de les dretes (què faria Putxinel·li sense un dimoni banyut?) estarien treballant a les fàbriques i obradors d'Espanya la consciència de classe en favor de l'autodeterminació.

· · Web · 1 · 0 · 0

9/18 Per això és tan clara (per a qui vol pensar) la diferència entre el nacionalisme imperialista i el nacionalisme internacionalista, que propugna els mateixos drets per a totes les nacions.

10/18 100 anys abans, Lenin ja valorava com a obtusos els contrarevolucionaris tipus Podemos.

11/18 Marx ja va descobrir que els socialistes de façana només fan costat a nacions remotes, però mai a les que qüestionen la supremacia de la seva pròpia nació dominant. Us sona?

12/18 Vaja, que els podemites i Borbònics en Comú estan «sota la influència de prejudicis nacionalistes»

13/18 ADAPTACIÓ: «La classe obrera d'Espanya no podrà alliberar-se mentre Catalunya no s'alliberi del jou castellà. L'esclavització de Catalunya enforteix i nodreix la reacció a Espanya»

14/18 DIÀFAN: "precipitació servil" «dels petits burgesos». Quin retrat de la casta comunesca, ells que són tots de bona família, tret de quatre renegats de la fàbrica...

15/18 Canvieu Duma per Las Cortes, Rússia per Espanya i afegiu-hi la judicatura feixista, i ja tenim la foto actual...

16/18 A nivell pràctic hem pogut veure que són tots un vividors de la pagueta, però l'anàlisi leninista els deixa com a vils oportunistes.

17/18 Per a un revolucionari, per tal de superar l'estat feudal i consolidar l'estat capitalista que és una etapa ineludible cap al socialisme, avui l'eix principal de la lluita ha de ser l'eix nacional.

18/18 Un resum lapidari

«I el negar el dret a l'autodeterminació, o a la separació, significa indefectiblement, en la pràctica, donar suport als privilegis de la nació dominant.»

V.I. Lenin 1914, El dret de les nacions a l'autodeterminació

En castellà:
marxists.org/espanol/lenin/obr

En anglès:
marxists.org/archive/lenin/wor

Inicia la sessió per participar a la conversa
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.