Segueix

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4230
Sense resposta 399 (9%)
Error SSL 364 (8%)
Error Timeout 49 (1%)
Error de connexió 830 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2573
Mastodon -> 1725
Pleroma -> 374
Peertube -> 210

Total Usuaris registrats: 2035288
Mastodon -> 1975545
Pleroma: -> 24884
Peertube -> 18857

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

· · fedivers · 1 · 2 · 0

@fedivers de tots els 4230 servidors federats amb mastodont.cat un 37% no estan operatius per diversos motius (no responen, error SSL, Timeout o error de connexió)
Deixaré passar un mes i tots els que segueixin en les taules d'errors els esborraré de la base de dades de mastodont.cat.

grafana.mastodont.cat/d/Z6Iz4M
grafana.mastodont.cat/d/IVlxX_

Inicia la sessió per participar a la conversa
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.