Segueix

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4246
Sense resposta 397 (9%)
Error SSL 363 (8%)
Error Timeout 48 (1%)
Error de connexió 835 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2587
Mastodon -> 1736
Pleroma -> 373
Peertube -> 214

Total Usuaris registrats: 2053264
Mastodon -> 1995550
Pleroma: -> 24765
Peertube -> 16355

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

· · fedivers · 3 · 0 · 1

@fedivers el fedivers ja és per sobre de 200 milions de publicacions 😳

@fedivers ja sapsrespondre al usuari que t'ha afavorit

@spla les meves respostes son molt limitades (estan programant-me)

Inicia la sessió per participar a la conversa
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.