Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4253
Sense resposta 397 (9%)
Error SSL 368 (8%)
Error Timeout 51 (1%)
Error de connexió 839 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2582
Mastodon -> 1729
Pleroma -> 376
Peertube -> 213

Total Usuaris registrats: 2048700
Mastodon -> 1990038
Pleroma: -> 24857
Peertube -> 16561

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4250
Sense resposta 396 (9%)
Error SSL 363 (8%)
Error Timeout 60 (1%)
Error de connexió 829 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2585
Mastodon -> 1734
Pleroma -> 374
Peertube -> 214

Total Usuaris registrats: 2054077
Mastodon -> 1995911
Pleroma: -> 24805
Peertube -> 16415

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4247
Sense resposta 392 (9%)
Error SSL 366 (8%)
Error Timeout 54 (1%)
Error de connexió 839 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2580
Mastodon -> 1730
Pleroma -> 374
Peertube -> 211

Total Usuaris registrats: 2051281
Mastodon -> 1993214
Pleroma: -> 24795
Peertube -> 16309

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4246
Sense resposta 397 (9%)
Error SSL 363 (8%)
Error Timeout 48 (1%)
Error de connexió 835 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2587
Mastodon -> 1736
Pleroma -> 373
Peertube -> 214

Total Usuaris registrats: 2053264
Mastodon -> 1995550
Pleroma: -> 24765
Peertube -> 16355

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4240
Sense resposta 394 (9%)
Error SSL 364 (8%)
Error Timeout 53 (1%)
Error de connexió 841 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2573
Mastodon -> 1730
Pleroma -> 367
Peertube -> 214

Total Usuaris registrats: 2047137
Mastodon -> 1989326
Pleroma: -> 24689
Peertube -> 16597

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4233
Sense resposta 392 (9%)
Error SSL 363 (8%)
Error Timeout 60 (1%)
Error de connexió 822 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2584
Mastodon -> 1733
Pleroma -> 376
Peertube -> 212

Total Usuaris registrats: 2051342
Mastodon -> 1993577
Pleroma: -> 24943
Peertube -> 16400

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4230
Sense resposta 399 (9.432624113475176%)
Error SSL 364 (8.605200945626478%)
Error Timeout 49 (1.1583924349881796%)
Error de connexió 830 (19.62174940898345%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2573
Mastodon : 1725
Pleroma : 374
Peertube : 210

Total Usuaris registrats: 2035288
Mastodon -> 1975545
Pleroma: -> 24884
Peertube -> 18857

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 4230
Sense resposta 399 (9%)
Error SSL 364 (8%)
Error Timeout 49 (1%)
Error de connexió 830 (19%)

El fedivers:
Total servidors actius: 2573
Mastodon -> 1725
Pleroma -> 374
Peertube -> 210

Total Usuaris registrats: 2035288
Mastodon -> 1975545
Pleroma: -> 24884
Peertube -> 18857

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/h70CHl

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 201987
Inaccessibles 8604 (4%)
Retardats 3484 (1%)

Evolució:
+201987 dominis visitats
+8604 dominis fallats
+3484 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3355
Usuaris:
Registrats 25200000000000001856676033776249157
Actius 152411 (6.0E-28%)
Nous 9296 (0%)

Evolució:
+3355 servidors
+25200000000000001856676033776249157 usuaris
+152411 usuaris actius
+9296 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 14385
Inaccessibles 7958 (55%)
Retardats 641 (4%)

Evolució:
-471 dominis visitats
-254 dominis fallats
+71 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3222
Usuaris:
Registrats 2196990
Actius 149749 (6.8%)
Nous 10958 (0%)

Evolució:
-37 servidors
+10385 usuaris
-15766 usuaris actius
-601 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 14856
Inaccessibles 8212 (55%)
Retardats 570 (3%)

Evolució:
+684 dominis visitats
+388 dominis fallats
-31 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3259
Usuaris:
Registrats 2186605
Actius 165515 (7.6%)
Nous 11559 (0%)

Evolució:
+30 servidors
+2644 usuaris
+10074 usuaris actius
-768 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 14172
Inaccessibles 7824 (55%)
Retardats 601 (4%)

Evolució:
-472 dominis visitats
+22 dominis fallats
+26 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3229
Usuaris:
Registrats 2183961
Actius 155441 (7.1%)
Nous 12327 (0%)

Evolució:
-419 servidors
-60 usuaris
-13780 usuaris actius
-954 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis:
Visitats 14644
Inaccessibles 7802 (53%)
Retardats 575 (3%)

Evolució:
+1029 dominis visitats
+345 dominis fallats
+34 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3637
Usuaris:
Registrats 341100000000000025131436314281991890
Actius 169221 (0%)
Nous 13281 (0%)

Evolució:
+411 servidors
+341100000000000025131436314279822290 usuaris
+9455 usuaris actius
+378 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13615
Dominis Inaccessibles: 7457 (54%)
Dominis Retardats: 541 (3%)

Evolució:
-454 dominis visitats
-332 dominis fallats
-8 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3226
Usuaris registrats: 2169600
Usuaris actius: 159766 (7%)
Usuaris nous: 12903 (0%)

Evolució:
-31 servidors
+8877 usuaris
-9913 usuaris actius
-627 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 14069
Dominis Inaccessibles: 7789 (55%)
Dominis Retardats: 549 (3%)

Evolució:
+156 dominis visitats
+159 dominis fallats
+77 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3257
Usuaris registrats: 2160723
Usuaris actius: 169679 (7%)
Usuaris nous: 13530 (0%)

Evolució:
-12 servidors
-4817 usuaris
-7811 usuaris actius
-931 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13913
Dominis Inaccessibles: 7630 (54%)
Dominis Retardats: 472 (3%)

Evolució:
+732 dominis visitats
+227 dominis fallats
-8 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3269
Usuaris registrats: 2165540
Usuaris actius: 177490 (8%)
Usuaris nous: 14461 (0%)

Evolució:
-7 servidors
+15156 usuaris
-528 usuaris actius
-2080 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13181
Dominis Inaccessibles: 7403 (56%)
Dominis Retardats: 480 (3%)

Evolució:
-503 dominis visitats
-37 dominis fallats
-17 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3276
Usuaris registrats: 2150384
Usuaris actius: 178018 (8%)
Usuaris nous: 16541 (0%)

Evolució:
-12 servidors
+10060 usuaris
+1700 usuaris actius
+2672 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13684
Dominis Inaccessibles: 7440 (54%)
Dominis Retardats: 497 (3%)

Evolució:
+111 dominis visitats
+53 dominis fallats
-3 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3288
Usuaris registrats: 2140324
Usuaris actius: 176318 (8%)
Usuaris nous: 13869 (0%)

Evolució:
+33 servidors
-19724 usuaris
-7466 usuaris actius
-1290 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13573
Dominis Inaccessibles: 7387 (54%)
Dominis Retardats: 500 (3%)

Evolució:
+134 dominis visitats
+68 dominis fallats
-1 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3255
Usuaris registrats: 2160048
Usuaris actius: 183784 (8%)
Usuaris nous: 15159 (0%)

Evolució:
+8 servidors
-7963 usuaris
+2252 usuaris actius
+773 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Visió del de mastodont.cat

Dominis Visitats: 13439
Dominis Inaccessibles: 7319 (54%)
Dominis Retardats: 501 (3%)

Evolució:
+154 dominis visitats
+113 dominis fallats
+34 dominis retardats

El fedivers:
Servidors: 3247
Usuaris registrats: 2168011
Usuaris actius: 181532 (8%)
Usuaris nous: 14386 (0%)

Evolució:
-2 servidors
+24125 usuaris
+8490 usuaris actius
+1105 usuaris nous

gràfiques: grafana.mastodont.cat/d/AfYUQ4

Mostra els més vells
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.