alive servers stats

alive servers: 4964 (-160)
total users: 3518050 (+279047)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2972083 2885
:diaspora: 319181 23
:peertube: 88597 663
:pleroma: 59428 798
:pixelfed: 26874 159
:writefreely: 14208 151
:hubzilla: 9380 81
:gnusocial: 7977 26
:lemmy: 6664 2
:friendica: 6657 84

updated at 12/05/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5124 (+7)
total users: 3239003 (-208686)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2773728 2885
:diaspora: 247512 21
:peertube: 90416 666
:pleroma: 57918 796
:pixelfed: 26843 153
:writefreely: 14357 322
:hubzilla: 9839 77
:friendica: 6658 84
:plume: 6041 53
:gnusocial: 4885 25

updated at 12/04/2020, 15:00:05

alive servers stats

alive servers: 5117 (+45)
total users: 3447689 (+199282)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2912158 2889
:diaspora: 307551 21
:peertube: 89701 673
:pleroma: 59351 802
:pixelfed: 26829 157
:writefreely: 14301 288
:hubzilla: 9741 81
:gnusocial: 7986 26
:lemmy: 6646 2
:friendica: 6272 83

updated at 12/04/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5072 (-64)
total users: 3248407 (-158505)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2705653 2837
:diaspora: 324112 24
:peertube: 89183 660
:pleroma: 57755 798
:pixelfed: 26784 155
:writefreely: 14308 321
:hubzilla: 9830 75
:gnusocial: 8016 28
:friendica: 6650 85
:plume: 5314 47

updated at 12/03/2020, 15:00:06

alive servers stats

alive servers: 5136 (-1)
total users: 3406912 (+112242)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2893122 2887
:diaspora: 296097 23
:peertube: 89046 662
:pleroma: 58856 796
:pixelfed: 26788 158
:writefreely: 14272 321
:lemmy: 6638 2
:friendica: 6579 83
:plume: 6002 54
:gnusocial: 4873 25

updated at 12/03/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5137 (-6)
total users: 3294670 (-177383)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2769257 2882
:diaspora: 312421 21
:peertube: 89738 667
:pleroma: 58060 801
:pixelfed: 26782 160
:writefreely: 14242 322
:gnusocial: 7998 27
:friendica: 6566 82
:plume: 5529 52
:hubzilla: 3278 80

updated at 12/03/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5143 (-2)
total users: 3472053 (+224435)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2969445 2883
:diaspora: 284369 23
:peertube: 88878 668
:pleroma: 58075 801
:pixelfed: 26780 159
:writefreely: 14229 321
:gnusocial: 6757 24
:lemmy: 6634 2
:friendica: 6460 82
:plume: 5664 54

updated at 12/02/2020, 15:00:05

alive servers stats

alive servers: 5145 (+14)
total users: 3247618 (-196088)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2704850 2889
:diaspora: 329413 24
:peertube: 89244 665
:pleroma: 59259 806
:pixelfed: 26772 160
:writefreely: 14222 319
:gnusocial: 7906 25
:friendica: 6596 84
:plume: 5605 52
:hubzilla: 2958 78

updated at 12/02/2020, 15:00:05

alive servers stats

alive servers: 5131 (+4)
total users: 3443706 (+175091)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2905079 2874
:diaspora: 323957 24
:peertube: 83634 659
:pleroma: 58763 803
:pixelfed: 26753 159
:writefreely: 14202 317
:gnusocial: 7938 27
:friendica: 6617 85
:lemmy: 6612 2
:plume: 5508 51

updated at 12/02/2020, 03:00:07

alive servers stats

alive servers: 5127 (-5)
total users: 3268615 (-184569)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2766695 2881
:diaspora: 287647 22
:peertube: 89402 659
:pleroma: 59062 802
:pixelfed: 26731 158
:writefreely: 14359 317
:gnusocial: 7969 28
:friendica: 6617 85
:plume: 5991 54
:hubzilla: 3354 79

updated at 12/02/2020, 03:00:07

alive servers stats

alive servers: 5132 (+0)
total users: 3453184 (+224152)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2907710 2884
:diaspora: 326267 23
:peertube: 88626 654
:pleroma: 58348 805
:pixelfed: 26705 155
:writefreely: 14357 318
:gnusocial: 8264 27
:lemmy: 6607 2
:friendica: 6586 82
:plume: 5572 53

updated at 12/01/2020, 15:00:06

alive servers stats

alive servers: 5132 (+10)
total users: 3229032 (-211039)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2705060 2887
:diaspora: 311583 22
:peertube: 88379 655
:pleroma: 59130 809
:pixelfed: 26705 159
:writefreely: 14352 318
:gnusocial: 7932 26
:friendica: 6584 82
:plume: 5569 52
:hubzilla: 2954 79

updated at 12/01/2020, 15:00:06

alive servers stats

alive servers: 5122 (-19)
total users: 3440071 (+203596)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2969601 2869
:diaspora: 250956 21
:peertube: 87867 654
:pleroma: 59050 805
:pixelfed: 26677 158
:writefreely: 14327 317
:gnusocial: 7960 28
:lemmy: 6600 2
:friendica: 6587 83
:plume: 5976 54

updated at 12/01/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5141 (+20)
total users: 3236475 (-240544)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2702489 2891
:diaspora: 320335 23
:peertube: 88649 659
:pleroma: 58993 806
:pixelfed: 26657 159
:writefreely: 14283 314
:gnusocial: 8280 29
:friendica: 6586 83
:plume: 5939 54
:hubzilla: 3281 80

updated at 12/01/2020, 03:00:05

alive servers stats

alive servers: 5121 (-1)
total users: 3477019 (+275035)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2969515 2884
:diaspora: 290116 22
:peertube: 88662 654
:pleroma: 58171 805
:pixelfed: 26624 153
:writefreely: 12841 315
:gnusocial: 7536 25
:lemmy: 6592 2
:friendica: 6558 75
:plume: 5963 54

updated at 11/30/2020, 15:00:08

alive servers stats

alive servers: 5122 (-14)
total users: 3201984 (-298532)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2700370 2891
:diaspora: 289856 23
:peertube: 86882 647
:pleroma: 58966 805
:pixelfed: 26605 158
:writefreely: 14269 316
:gnusocial: 8243 27
:friendica: 6567 80
:plume: 5781 53
:hubzilla: 3465 80

updated at 11/30/2020, 15:00:08

alive servers stats

alive servers: 5136 (+2)
total users: 3500516 (+182110)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2965986 2887
:diaspora: 315078 22
:peertube: 88133 654
:pleroma: 59041 799
:pixelfed: 26584 158
:writefreely: 14247 315
:gnusocial: 7911 28
:lemmy: 6577 2
:friendica: 6555 82
:plume: 5933 53

updated at 11/30/2020, 03:00:04

alive servers stats

alive servers: 5134 (-12)
total users: 3318406 (-133838)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2772245 2891
:diaspora: 331042 25
:peertube: 89503 658
:pleroma: 60444 803
:pixelfed: 26585 159
:writefreely: 14230 316
:gnusocial: 7925 27
:friendica: 6564 81
:plume: 5767 50
:hubzilla: 3325 83

updated at 11/30/2020, 03:00:04

alive servers stats

alive servers: 5146 (+14)
total users: 3452244 (+157683)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2910869 2892
:diaspora: 319829 22
:peertube: 88902 652
:pleroma: 59881 806
:pixelfed: 26566 154
:writefreely: 14226 319
:gnusocial: 8257 29
:lemmy: 6558 2
:friendica: 6552 81
:plume: 5915 53

updated at 11/29/2020, 15:00:04

alive servers stats

alive servers: 5132 (-21)
total users: 3294561 (-162808)

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2769747 2889
:diaspora: 310114 20
:peertube: 89182 657
:pleroma: 60540 807
:pixelfed: 26564 159
:writefreely: 14218 322
:gnusocial: 7548 26
:friendica: 6553 81
:plume: 5912 51
:hubzilla: 3486 82

updated at 11/29/2020, 15:00:04

Mostra'n més
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.