Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 311.03€
Donacions: 367.34€

Balanç: 56.31€

Objectiu assolit: 118.10%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 269.89€
Donacions: 341.84€

Balanç: 71.95€

Objectiu assolit: 126.66%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 228.75€
Donacions: 321.84€

Balanç: 93.09€

Objectiu assolit: 140.70%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 228.75€
Donacions: 291.84€

Balanç: 63.09€

Objectiu assolit: 127.58%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 187.61€
Donacions: 266.20€

Balanç: 78.59€

Objectiu assolit: 141.89%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 187.61€
Donacions: 265.20€

Balanç: 77.59€

Objectiu assolit: 141.36%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 123.42€
Donacions: 165.70€

Balanç: 42.28€

Objectiu assolit: 134.26%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 82.28€
Donacions: 160.20€

Balanç: 77.92€

Objectiu assolit: 194.70%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2022

Pagaments: 41.14€
Donacions: 154.70€

Balanç: 113.56€

Objectiu assolit: 376.03%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 607.00€
Donacions: 523.84€

Balanç: -83.16€

Objectiu assolit: 86.30%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 565.86€
Donacions: 368.34€

Balanç: -197.52€

Objectiu assolit: 65.09%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 524.72€
Donacions: 363.84€

Balanç: -160.88€

Objectiu assolit: 69.34%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 483.58€
Donacions: 338.34€

Balanç: -145.24€

Objectiu assolit: 69.97%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 483.58€
Donacions: 338.34€

Balanç: -145.24€

Objectiu assolit: 69.97%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 312.84€

Balanç: -129.60€

Objectiu assolit: 70.71%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 252.84€

Balanç: -189.60€

Objectiu assolit: 57.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 252.84€

Objectiu assolit: 57.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 401.30€
Donacions: 247.34€

Objectiu assolit: 61.63%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 360.16€
Donacions: 241.84€

Objectiu assolit: 67.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 360.16€
Donacions: 241.84€

%: 67.15

domini: 23.66 (anual)
servidor: 41.14 (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.