Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 165.23€
Donacions: 158.50€

%: 95.93

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 94.38€
Donacions: 153.00€

%: 162.11

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 47.19€
Donacions: 142.50€

%: 301.97

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2020

Pagaments: 780.03€
Donacions: 543.74€

%: 69.71

mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.