Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 483.58€
Donacions: 338.34€

Balanç: -145.24€

Objectiu assolit: 69.97%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 312.84€

Balanç: -129.60€

Objectiu assolit: 70.71%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 252.84€

Balanç: -189.60€

Objectiu assolit: 57.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 442.44€
Donacions: 252.84€

Objectiu assolit: 57.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 401.30€
Donacions: 247.34€

Objectiu assolit: 61.63%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 360.16€
Donacions: 241.84€

Objectiu assolit: 67.15%

Cost del domini: 23.66€ (anual)
Cost del servidor: 41.14€ (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 360.16€
Donacions: 241.84€

%: 67.15

domini: 23.66 (anual)
servidor: 41.14 (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 319.02€
Donacions: 168.50€

%: 52.82

domini: 23.66 (anual)
servidor: 41.14 (mensual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 212.42€
Donacions: 163.00€

%: 76.73

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 165.23€
Donacions: 158.50€

%: 95.93

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 94.38€
Donacions: 153.00€

%: 162.11

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2021

Pagaments: 47.19€
Donacions: 142.50€

%: 301.97

servidor: 47.19 (mensual)
domini: 23.66 (anual)

grafana.mastodont.cat/d/7nRmYY

Finances de mastodont.cat

Any: 2020

Pagaments: 780.03€
Donacions: 543.74€

%: 69.71

mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.