mastodont.cat està dedicat a la llengua i cultura catalanes i configurat com a validació del registre dels nous usuaris, que tenen que posar el motiu per el cual volen unir-se. L'inmensa majoria volen interactuar amb altres catalans.
Si l'aplicació oficial no mostra la línia de temps local i no suggereix cap usuari local als nous usuaris, tindran la sensació equivocada de que aquí ningú parla català.
He traslladat aquest problema greu al desenvolupador de Mastodon.

Inicia la sessió per participar a la conversa
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.