Marian is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Marian boosted

El president del parlament, Roger Torrent, ha anunciat la presentació d’una demanda de mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans sobre els entrebancs del Tribunal Constitucional espanyol a la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat. La demanda al TEDH s’ha de presentar a títol individual, i per això Torrent, a més d’impulsar-la, proposarà als diputats i diputades de la cambra que s’hi sumin.
vilaweb.cat/noticies/roger-tor