Segueix

Som 2019 usuaris
+1 en la darrera hora
+4 en el darrer dia
+16 en la darrera setmana
Toots publicats: 99429
Toots per usuari: 49

Activitat setmana actual
Interaccions: 1189
Usuaris actius: 206

Instàncies connectades: 2863

gràfiques: grafana.mastodont.cat

Ets nova/nou? Consulta l'ajuda: ajuda.mastodont.cat

· · My User Count · 0 · 0 · 1