mastodont.cat media usage:

Attachments: 88.6 GB (86.96 GB), local: 18.36 GB (18.35 GB)
Custom emoji: 486.07 MB (485.46 MB), local: 1.59 MB (1.59 MB)
Preview cards: 6.87 GB (6.76 GB)
Avatars: 5.62 GB (5.61 GB), local: 89.45 MB (89.41 MB)
Headers: 11.76 GB (11.74 GB), local: 227.1 MB (226.9 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 131.99 GB (130.2 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 86.88 GB (85.19 GB), local: 18.35 GB (18.29 GB)
Custom emoji: 485.42 MB (485.13 MB), local: 1.59 MB (1.59 MB)
Preview cards: 6.76 GB (6.66 GB)
Avatars: 5.61 GB (5.6 GB), local: 89.41 MB (89.37 MB)
Headers: 11.74 GB (11.73 GB), local: 226.9 MB (226.92 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 130.13 GB (128.26 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 85.08 GB (83.77 GB), local: 18.29 GB (18.29 GB)
Custom emoji: 485.13 MB (484.61 MB), local: 1.59 MB (1.59 MB)
Preview cards: 6.65 GB (6.53 GB)
Avatars: 5.6 GB (5.6 GB), local: 89.37 MB (89.4 MB)
Headers: 11.73 GB (11.72 GB), local: 226.92 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 128.14 GB (126.69 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 83.77 GB (82.09 GB), local: 18.29 GB (18.27 GB)
Custom emoji: 484.61 MB (483.51 MB), local: 1.59 MB (1.59 MB)
Preview cards: 6.53 GB (6.4 GB)
Avatars: 5.6 GB (5.59 GB), local: 89.4 MB (89.19 MB)
Headers: 11.72 GB (11.71 GB), local: 227.3 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 126.69 GB (124.84 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 82.04 GB (80.92 GB), local: 18.27 GB (18.23 GB)
Custom emoji: 483.5 MB (482.67 MB), local: 1.59 MB (1.59 MB)
Preview cards: 6.39 GB (6.27 GB)
Avatars: 5.59 GB (5.59 GB), local: 89.19 MB (89.19 MB)
Headers: 11.71 GB (11.7 GB), local: 227.3 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 124.78 GB (123.5 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 80.87 GB (79.19 GB), local: 18.23 GB (18.21 GB)
Custom emoji: 482.58 MB (481.83 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 6.26 GB (6.13 GB)
Avatars: 5.59 GB (5.58 GB), local: 89.19 MB (89.17 MB)
Headers: 11.7 GB (11.68 GB), local: 227.3 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 123.43 GB (121.58 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 79.14 GB (77.66 GB), local: 18.21 GB (18.16 GB)
Custom emoji: 481.82 MB (481.22 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 6.12 GB (5.99 GB)
Avatars: 5.58 GB (5.58 GB), local: 89.17 MB (89.17 MB)
Headers: 11.68 GB (11.67 GB), local: 227.3 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 121.52 GB (119.85 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 77.59 GB (76.08 GB), local: 18.13 GB (18.11 GB)
Custom emoji: 481.22 MB (480.84 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.99 GB (5.87 GB)
Avatars: 5.58 GB (5.57 GB), local: 89.17 MB (89.17 MB)
Headers: 11.67 GB (11.65 GB), local: 227.3 MB (227.3 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 119.74 GB (118.07 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 76.08 GB (74.76 GB), local: 18.11 GB (18.11 GB)
Custom emoji: 480.84 MB (480.4 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.87 GB (5.77 GB)
Avatars: 5.57 GB (5.57 GB), local: 89.17 MB (89.17 MB)
Headers: 11.65 GB (11.65 GB), local: 227.3 MB (227.29 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 118.07 GB (116.63 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 74.7 GB (73.26 GB), local: 18.11 GB (18.07 GB)
Custom emoji: 480.39 MB (484.51 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.76 GB (5.63 GB)
Avatars: 5.57 GB (5.61 GB), local: 89.17 MB (89.08 MB)
Headers: 11.65 GB (11.73 GB), local: 227.29 MB (227.16 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 116.57 GB (115.08 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 73.16 GB (71.48 GB), local: 18.07 GB (18.05 GB)
Custom emoji: 484.48 MB (484.06 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.63 GB (5.49 GB)
Avatars: 5.61 GB (5.6 GB), local: 89.08 MB (88.22 MB)
Headers: 11.73 GB (11.72 GB), local: 227.16 MB (224.89 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 114.97 GB (113.11 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 71.41 GB (69.55 GB), local: 18.05 GB (17.98 GB)
Custom emoji: 483.99 MB (483.52 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.48 GB (5.35 GB)
Avatars: 5.6 GB (5.6 GB), local: 88.16 MB (87.47 MB)
Headers: 11.71 GB (11.72 GB), local: 224.71 MB (221.69 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 113.03 GB (110.97 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 69.48 GB (67.7 GB), local: 17.98 GB (17.95 GB)
Custom emoji: 483.52 MB (483.06 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.34 GB (5.21 GB)
Avatars: 5.6 GB (5.6 GB), local: 87.47 MB (86.99 MB)
Headers: 11.72 GB (11.7 GB), local: 221.69 MB (220.37 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 110.9 GB (108.94 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 67.7 GB (65.79 GB), local: 17.95 GB (17.94 GB)
Custom emoji: 483.06 MB (482.56 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.21 GB (5.08 GB)
Avatars: 5.6 GB (5.59 GB), local: 86.99 MB (86.74 MB)
Headers: 11.7 GB (11.69 GB), local: 220.37 MB (218.11 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 108.94 GB (106.85 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 65.71 GB (64.23 GB), local: 17.93 GB (17.88 GB)
Custom emoji: 482.53 MB (482.35 MB), local: 1.56 MB (1.56 MB)
Preview cards: 5.07 GB (4.96 GB)
Avatars: 5.59 GB (5.59 GB), local: 86.74 MB (86.7 MB)
Headers: 11.69 GB (11.68 GB), local: 218.11 MB (218.11 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 106.77 GB (105.1 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 64.17 GB (62.4 GB), local: 17.88 GB (17.79 GB)
Custom emoji: 482.35 MB (482.08 MB), local: 1.56 MB (1.53 MB)
Preview cards: 4.95 GB (4.83 GB)
Avatars: 5.58 GB (5.58 GB), local: 86.7 MB (86.71 MB)
Headers: 11.68 GB (11.67 GB), local: 218.11 MB (218.11 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 105.03 GB (103.05 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 62.4 GB (60.85 GB), local: 17.79 GB (17.76 GB)
Custom emoji: 482.08 MB (481.32 MB), local: 1.53 MB (1.53 MB)
Preview cards: 4.83 GB (4.71 GB)
Avatars: 5.58 GB (5.58 GB), local: 86.71 MB (86.83 MB)
Headers: 11.67 GB (11.66 GB), local: 218.11 MB (218.11 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.47 MB)

Total: 103.05 GB (101.32 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 60.78 GB (59.12 GB), local: 17.75 GB (17.74 GB)
Custom emoji: 481.32 MB (480.54 MB), local: 1.53 MB (1.53 MB)
Preview cards: 4.7 GB (4.57 GB)
Avatars: 5.58 GB (5.57 GB), local: 86.83 MB (86.83 MB)
Headers: 11.66 GB (11.64 GB), local: 218.11 MB (217.87 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.47 MB (2.47 MB)

Total: 101.24 GB (99.42 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 59.05 GB (57.13 GB), local: 17.74 GB (17.68 GB)
Custom emoji: 480.52 MB (479.67 MB), local: 1.53 MB (1.53 MB)
Preview cards: 4.56 GB (4.43 GB)
Avatars: 5.57 GB (5.56 GB), local: 86.83 MB (86.83 MB)
Headers: 11.64 GB (11.63 GB), local: 217.87 MB (217.87 MB)
Backups: 0B (0B)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.47 MB (2.1 MB)

Total: 99.34 GB (97.21 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

mastodont.cat media usage:

Attachments: 57.04 GB (55.33 GB), local: 17.68 GB (17.61 GB)
Custom emoji: 479.65 MB (479.12 MB), local: 1.53 MB (1.53 MB)
Preview cards: 4.42 GB (4.28 GB)
Avatars: 5.57 GB (5.56 GB), local: 86.83 MB (86.69 MB)
Headers: 11.63 GB (11.62 GB), local: 217.87 MB (217.79 MB)
Backups: 0B (3.06 MB)
Imports: 2.76 KB (2.76 KB)
Settings: 2.1 MB (2.1 MB)

Total: 97.1 GB (95.17 GB)

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv)

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.