Amb només 97 línies de codi es pot publicar a Mastodon qualsevol feed RSS.

gitlab.com/spla/mastofeeds
:python: :mastodon:

He alliberat el codi de @viquibot.
- l'he reprogramat de dalt a baix per evitar fer crides a l'API de Mastodon (ja no en fa cap).
- es pot configurar en quin idioma respondran tant la Viquipèdia com el mateix bot.
- ja no mira totes les consultes, ateses o no. Només mira les que té pendents, per tant va més ràpid.

He reiniciat la seva base de dades per a començar de 0.

gitlab.com/spla/wikibot

He afegit una nova funcionalitat a @viquibot
Se li pot demanar les seves estadístiques amb:

@viquibot info

Fa il·lusió quan li fan un "fork" a un dels teus programes 😀

He modificat el codi de . Ara ja no diu “RT by” quan és un impuls. Queda molt millor així.

és perfecte per a millorar el fedivers. Uns quants exemples programats per mi mateix 😉:

gitlab.com/users/spla/projects

Han alliberat 3.9. Cal esperar que les diverses distribucions Linux enllesteixin els paquets d’actualització.
docs.python.org/release/3.9.0/

Estic satisfet del algoritme de @fediverse. Encara no he trobat cap cas de detecció incorrecte del programari de cap servidor.
El darrer exemple és l’instància Plume que he obert fa poc. 👏

Toot any Twitter account's tweets via Nitter RSS feed 

Just released new nitter2toot version with sqlite3 support!

gitlab.com/spla/nitter2toot

Toot any Twitter account's tweets via Nitter RSS feed 

I have released nitter2toot, a Python script to toot any Twitter account's tweets to your Mastodon server thanks to Nitter's RSS feed.
Check it out:

gitlab.com/spla/nitter2toot

He alliberat una modificació de 'mailusers", programa en que permet enviar un correu a tots els usuaris d'un servidor Mastodon.
Ara el procés d'enviar aquest correu es controla gràcies a la creació d'una base de dades on s'hi guarden els usuaris als que ja se'ls hi ha enviat el correu.
Això permet parar el programa per qualsevol motiu i continuar enviant correus a la resta d'usuaris de la llista.

gitlab.com/spla/mailusers

cc @icaria36@confederac.io

Fa temps que veig codi amb una línia que diu:

if __name__ == '__main__':

Em preguntava perquè altres programadors la posen quan jo no ho faig ni falta que em fa.
Ara he trobat el motiu:

"For an explanation of why (on Windows) the if __name__ == '__main__' part is necessary, see Programming guidelines."

Per tant seguiré sense seguir aquesta recomanació.

Un sol procés (esquerra fons blanc) comparat amb multiprocés de 64 processos en paral·lel (dreta fons negre)

No deixa de impressionar-me que @ratio analitzi 3995 servidors federats, triï els que son Mastodon, 1701 ara mateix, i de cadascun d'aquests 1701 agafi:
- total comptes
- comptes federats amb mastodont.cat
- comptes federats que son "persona"
- comptes federats que son "bot"
Tot això en 211 segons, uns tres minuts i mig.
El multiprocés de és increïble. 👏

He alliberat el codi de @ratio.
Publica el percentatge de persones i bots dels comptes federats amb el servidor Mastodon on s'executi, en aquest cas mastodont.cat:

gitlab.com/spla/ratio

:gitlab: :python: :mastodon:

Si us avorriu molt i teniu curiositat en quant espai ocupen tots els fitxer multi mèdia locals i remots de mastodont.cat podeu seguir a @media
Cada dia a les 12 fa un tut on mostra les dades actuals i entre parèntesis les del dia anterior també a les 12 del migdia.
Tot i que no faci tuts cada hora sí que actualitza les dades, dades que es poden veure en aquestes gràfiques:

grafana.mastodont.cat/d/YApiNv

L'enllaç al codi fet en de @media es pot veure mirant el seu perfil.

Mostra'n més
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.