Surt del Cercle is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Surt del Cercle @surtdelcercle
Follow

Us deixo un vídeo sobre la Ingobernable i el que representa per les persones ara que l’ajuntament vol desallotjar aquest espai comú de Madrid

hooktube.com/watch?v=6se8rS7Yu

Espero que això es pugui aturar i puguin continuar amb la seva feina veïnal molts anys més, tota la meva força des de Barcelona., estem amb totes vosaltres!! 💪

· Web · 16 · 1