Alive servers: 8513

Best 's server uptime:
11 weeks, 2 days and 12 hours

Best uptime servers:
4910 (57.68%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2357 (61.6%)
:peertube: 690 (60.0%)
:pleroma: 678 (59.2%)
:writefreely: 310 (70.8%)
:wordpress: 176 (40.3%)
:pixelfed: 131 (60.6%)
:misskey: 107 (36.1%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.0%)
:hubzilla: 58 (67.4%)
:plume: 30 (48.4%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (52.2%)
:activityrelay: 15 (40.5%)

Alive servers: 8513

Best 's server uptime:
11 weeks, 2 days and 12 hours

Best uptime servers:
4910 (57.68%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2357 (61.6%)
:peertube: 690 (60.0%)
:pleroma: 678 (59.2%)
:writefreely: 310 (70.8%)
:wordpress: 176 (40.3%)
:pixelfed: 131 (60.6%)
:misskey: 107 (36.1%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.0%)
:hubzilla: 58 (67.4%)
:plume: 30 (48.4%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (52.2%)
:activityrelay: 15 (40.5%)

Alive servers: 8464

Best 's server uptime:
11 weeks, 2 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4922 (58.15%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2368 (62.2%)
:peertube: 690 (60.7%)
:pleroma: 676 (59.1%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 132 (60.3%)
:misskey: 109 (36.8%)
:mobilizon: 74 (66.1%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (67.8%)
:plume: 30 (50.0%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8464

Best 's server uptime:
11 weeks, 2 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4922 (58.15%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2368 (62.2%)
:peertube: 690 (60.7%)
:pleroma: 676 (59.1%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 132 (60.3%)
:misskey: 109 (36.8%)
:mobilizon: 74 (66.1%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (67.8%)
:plume: 30 (50.0%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8458

Best 's server uptime:
11 weeks, 1 day and 12 hours

Best uptime servers:
4931 (58.3%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2370 (62.3%)
:peertube: 692 (61.0%)
:pleroma: 681 (59.5%)
:writefreely: 310 (71.4%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 133 (61.3%)
:misskey: 109 (36.5%)
:mobilizon: 73 (65.2%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (69.4%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 15 (41.7%)

Alive servers: 8458

Best 's server uptime:
11 weeks, 1 day and 12 hours

Best uptime servers:
4931 (58.3%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2370 (62.3%)
:peertube: 692 (61.0%)
:pleroma: 681 (59.5%)
:writefreely: 310 (71.4%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 133 (61.3%)
:misskey: 109 (36.5%)
:mobilizon: 73 (65.2%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (69.4%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 15 (41.7%)

Alive servers: 8470

Best 's server uptime:
11 weeks, 1 day and 42 minutes

Best uptime servers:
4936 (58.28%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2371 (62.2%)
:peertube: 696 (61.2%)
:pleroma: 678 (59.1%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 176 (40.6%)
:pixelfed: 133 (61.0%)
:misskey: 110 (36.9%)
:mobilizon: 74 (65.5%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.0%)
:hubzilla: 59 (69.4%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8470

Best 's server uptime:
11 weeks, 1 day and 42 minutes

Best uptime servers:
4936 (58.28%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2371 (62.2%)
:peertube: 696 (61.2%)
:pleroma: 678 (59.1%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 176 (40.6%)
:pixelfed: 133 (61.0%)
:misskey: 110 (36.9%)
:mobilizon: 74 (65.5%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.0%)
:hubzilla: 59 (69.4%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8474

Best 's server uptime:
11 weeks, 12 hours and 42 minutes

Best uptime servers:
4938 (58.27%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2374 (62.3%)
:peertube: 695 (60.8%)
:pleroma: 677 (59.3%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 176 (40.3%)
:pixelfed: 135 (60.8%)
:misskey: 108 (36.7%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.4%)
:hubzilla: 59 (68.6%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8474

Best 's server uptime:
11 weeks, 12 hours and 42 minutes

Best uptime servers:
4938 (58.27%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2374 (62.3%)
:peertube: 695 (60.8%)
:pleroma: 677 (59.3%)
:writefreely: 310 (71.6%)
:wordpress: 176 (40.3%)
:pixelfed: 135 (60.8%)
:misskey: 108 (36.7%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 71 (62.8%)
:funkwhale: 65 (50.4%)
:hubzilla: 59 (68.6%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8489

Best 's server uptime:
11 weeks, 42 minutes and 48.28 seconds

Best uptime servers:
4938 (58.17%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2375 (62.3%)
:peertube: 694 (60.5%)
:pleroma: 683 (59.3%)
:writefreely: 310 (71.8%)
:wordpress: 174 (40.0%)
:pixelfed: 134 (60.9%)
:misskey: 109 (36.6%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 69 (62.2%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 58 (66.7%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8489

Best 's server uptime:
11 weeks, 42 minutes and 48.28 seconds

Best uptime servers:
4938 (58.17%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2375 (62.3%)
:peertube: 694 (60.5%)
:pleroma: 683 (59.3%)
:writefreely: 310 (71.8%)
:wordpress: 174 (40.0%)
:pixelfed: 134 (60.9%)
:misskey: 109 (36.6%)
:mobilizon: 74 (64.9%)
:friendica: 69 (62.2%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 58 (66.7%)
:plume: 30 (50.8%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8496

Best 's server uptime:
10 weeks, 6 days and 12 hours

Best uptime servers:
4950 (58.26%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2381 (62.4%)
:peertube: 698 (60.6%)
:pleroma: 681 (59.2%)
:writefreely: 310 (71.8%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 136 (60.7%)
:misskey: 110 (37.5%)
:mobilizon: 74 (65.5%)
:friendica: 70 (62.5%)
:funkwhale: 64 (48.9%)
:hubzilla: 58 (66.7%)
:plume: 29 (49.2%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 16 (43.2%)

Alive servers: 8496

Best 's server uptime:
10 weeks, 6 days and 12 hours

Best uptime servers:
4950 (58.26%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2381 (62.4%)
:peertube: 698 (60.6%)
:pleroma: 681 (59.2%)
:writefreely: 310 (71.8%)
:wordpress: 175 (40.4%)
:pixelfed: 136 (60.7%)
:misskey: 110 (37.5%)
:mobilizon: 74 (65.5%)
:friendica: 70 (62.5%)
:funkwhale: 64 (48.9%)
:hubzilla: 58 (66.7%)
:plume: 29 (49.2%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 16 (43.2%)

Alive servers: 8501

Best 's server uptime:
10 weeks, 6 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4950 (58.23%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2380 (62.2%)
:peertube: 695 (60.6%)
:pleroma: 684 (59.3%)
:writefreely: 308 (71.5%)
:wordpress: 178 (40.9%)
:pixelfed: 135 (62.2%)
:misskey: 108 (36.1%)
:mobilizon: 73 (65.2%)
:friendica: 71 (63.4%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (67.8%)
:plume: 30 (52.6%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8501

Best 's server uptime:
10 weeks, 6 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4950 (58.23%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2380 (62.2%)
:peertube: 695 (60.6%)
:pleroma: 684 (59.3%)
:writefreely: 308 (71.5%)
:wordpress: 178 (40.9%)
:pixelfed: 135 (62.2%)
:misskey: 108 (36.1%)
:mobilizon: 73 (65.2%)
:friendica: 71 (63.4%)
:funkwhale: 65 (49.6%)
:hubzilla: 59 (67.8%)
:plume: 30 (52.6%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)

Alive servers: 8414

Best 's server uptime:
10 weeks, 5 days and 12 hours

Best uptime servers:
4956 (58.9%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2381 (62.8%)
:peertube: 696 (61.2%)
:pleroma: 685 (59.8%)
:writefreely: 309 (72.4%)
:wordpress: 177 (41.3%)
:pixelfed: 136 (63.0%)
:misskey: 110 (38.1%)
:mobilizon: 73 (66.4%)
:friendica: 71 (64.5%)
:funkwhale: 65 (50.4%)
:hubzilla: 58 (67.4%)
:plume: 30 (52.6%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 16 (44.4%)

Alive servers: 8414

Best 's server uptime:
10 weeks, 5 days and 12 hours

Best uptime servers:
4956 (58.9%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2381 (62.8%)
:peertube: 696 (61.2%)
:pleroma: 685 (59.8%)
:writefreely: 309 (72.4%)
:wordpress: 177 (41.3%)
:pixelfed: 136 (63.0%)
:misskey: 110 (38.1%)
:mobilizon: 73 (66.4%)
:friendica: 71 (64.5%)
:funkwhale: 65 (50.4%)
:hubzilla: 58 (67.4%)
:plume: 30 (52.6%)
:lemmy: 26 (38.2%)
:hometown: 24 (53.3%)
:activityrelay: 16 (44.4%)

Alive servers: 8417

Best 's server uptime:
10 weeks, 5 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4685 (55.66%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2282 (60.2%)
:peertube: 676 (59.0%)
:pleroma: 610 (53.6%)
:writefreely: 278 (65.3%)
:wordpress: 163 (38.0%)
:pixelfed: 135 (62.8%)
:misskey: 104 (35.7%)
:friendica: 71 (64.0%)
:mobilizon: 70 (63.1%)
:funkwhale: 59 (46.1%)
:hubzilla: 55 (63.2%)
:plume: 28 (48.3%)
:lemmy: 24 (35.3%)
:hometown: 19 (42.2%)

Alive servers: 8417

Best 's server uptime:
10 weeks, 5 days and 42 minutes

Best uptime servers:
4685 (55.66%)

Best uptime softwares & servers:
:mastodon: 2282 (60.2%)
:peertube: 676 (59.0%)
:pleroma: 610 (53.6%)
:writefreely: 278 (65.3%)
:wordpress: 163 (38.0%)
:pixelfed: 135 (62.8%)
:misskey: 104 (35.7%)
:friendica: 71 (64.0%)
:mobilizon: 70 (63.1%)
:funkwhale: 59 (46.1%)
:hubzilla: 55 (63.2%)
:plume: 28 (48.3%)
:lemmy: 24 (35.3%)
:hometown: 19 (42.2%)

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.