Alive servers: 6082

Best 's server uptime:
5 weeks, 2 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4761 (78.28%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2564 (82.3%)
:pleroma: 800 (77.1%)
:peertube: 680 (69.9%)
:writefreely: 317 (84.3%)
:pixelfed: 150 (74.3%)
:friendica: 73 (70.9%)
:hubzilla: 63 (70.8%)
:plume: 37 (64.9%)
:wordpress: 32 (64.0%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6082

Best 's server uptime:
5 weeks, 2 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4761 (78.28%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2564 (82.3%)
:pleroma: 800 (77.1%)
:peertube: 680 (69.9%)
:writefreely: 317 (84.3%)
:pixelfed: 150 (74.3%)
:friendica: 73 (70.9%)
:hubzilla: 63 (70.8%)
:plume: 37 (64.9%)
:wordpress: 32 (64.0%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6076

Best 's server uptime:
5 weeks, 1 day and 17 hours
Servers with best uptime: 4776 (78.6%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2573 (82.6%)
:pleroma: 801 (77.5%)
:peertube: 684 (71.0%)
:writefreely: 317 (83.9%)
:pixelfed: 150 (73.5%)
:friendica: 73 (68.9%)
:hubzilla: 63 (70.0%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 32 (62.7%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6076

Best 's server uptime:
5 weeks, 1 day and 17 hours
Servers with best uptime: 4776 (78.6%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2573 (82.6%)
:pleroma: 801 (77.5%)
:peertube: 684 (71.0%)
:writefreely: 317 (83.9%)
:pixelfed: 150 (73.5%)
:friendica: 73 (68.9%)
:hubzilla: 63 (70.0%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 32 (62.7%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6088

Best 's server uptime:
5 weeks, 1 day and 5 hours
Servers with best uptime: 4798 (78.81%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2584 (82.8%)
:pleroma: 805 (77.3%)
:peertube: 690 (70.8%)
:writefreely: 317 (84.3%)
:pixelfed: 150 (75.8%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 64 (72.7%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 32 (66.7%)
:gnusocial: 14 (53.8%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6088

Best 's server uptime:
5 weeks, 1 day and 5 hours
Servers with best uptime: 4798 (78.81%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2584 (82.8%)
:pleroma: 805 (77.3%)
:peertube: 690 (70.8%)
:writefreely: 317 (84.3%)
:pixelfed: 150 (75.8%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 64 (72.7%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 32 (66.7%)
:gnusocial: 14 (53.8%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (45.5%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6072

Best 's server uptime:
5 weeks, 17 hours and 6 minutes
Servers with best uptime: 4809 (79.2%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2587 (83.2%)
:pleroma: 805 (77.2%)
:peertube: 693 (71.7%)
:writefreely: 319 (85.1%)
:pixelfed: 151 (75.1%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 64 (71.1%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 34 (66.7%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (47.6%)
:diaspora: 7 (43.8%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6072

Best 's server uptime:
5 weeks, 17 hours and 6 minutes
Servers with best uptime: 4809 (79.2%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2587 (83.2%)
:pleroma: 805 (77.2%)
:peertube: 693 (71.7%)
:writefreely: 319 (85.1%)
:pixelfed: 151 (75.1%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 64 (71.1%)
:plume: 38 (66.7%)
:wordpress: 34 (66.7%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:zap: 10 (90.9%)
:lemmy: 10 (47.6%)
:diaspora: 7 (43.8%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6093

Best 's server uptime:
5 weeks, 5 hours and 6 minutes
Servers with best uptime: 4838 (79.4%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2602 (83.5%)
:pleroma: 808 (77.4%)
:peertube: 696 (71.6%)
:writefreely: 322 (85.0%)
:pixelfed: 153 (75.4%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 65 (73.9%)
:plume: 39 (68.4%)
:wordpress: 34 (68.0%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:zap: 10 (100.0%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6093

Best 's server uptime:
5 weeks, 5 hours and 6 minutes
Servers with best uptime: 4838 (79.4%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2602 (83.5%)
:pleroma: 808 (77.4%)
:peertube: 696 (71.6%)
:writefreely: 322 (85.0%)
:pixelfed: 153 (75.4%)
:friendica: 73 (70.2%)
:hubzilla: 65 (73.9%)
:plume: 39 (68.4%)
:wordpress: 34 (68.0%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:zap: 10 (100.0%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6104

Best 's server uptime:
4 weeks, 6 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4862 (79.65%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2611 (83.5%)
:pleroma: 814 (77.7%)
:peertube: 702 (72.6%)
:writefreely: 322 (85.2%)
:pixelfed: 154 (75.1%)
:friendica: 73 (68.9%)
:hubzilla: 66 (72.5%)
:plume: 39 (70.9%)
:wordpress: 34 (69.4%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6104

Best 's server uptime:
4 weeks, 6 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4862 (79.65%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2611 (83.5%)
:pleroma: 814 (77.7%)
:peertube: 702 (72.6%)
:writefreely: 322 (85.2%)
:pixelfed: 154 (75.1%)
:friendica: 73 (68.9%)
:hubzilla: 66 (72.5%)
:plume: 39 (70.9%)
:wordpress: 34 (69.4%)
:gnusocial: 14 (58.3%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:diaspora: 7 (41.2%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6111

Best 's server uptime:
4 weeks, 6 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4877 (79.81%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2618 (83.9%)
:pleroma: 816 (77.9%)
:peertube: 705 (71.6%)
:writefreely: 322 (84.7%)
:pixelfed: 155 (77.1%)
:friendica: 73 (69.5%)
:hubzilla: 66 (74.2%)
:plume: 40 (70.2%)
:wordpress: 35 (70.0%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:diaspora: 7 (43.8%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6111

Best 's server uptime:
4 weeks, 6 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4877 (79.81%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2618 (83.9%)
:pleroma: 816 (77.9%)
:peertube: 705 (71.6%)
:writefreely: 322 (84.7%)
:pixelfed: 155 (77.1%)
:friendica: 73 (69.5%)
:hubzilla: 66 (74.2%)
:plume: 40 (70.2%)
:wordpress: 35 (70.0%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (50.0%)
:diaspora: 7 (43.8%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6057

Best 's server uptime:
4 weeks, 5 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4893 (80.78%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2625 (84.6%)
:pleroma: 819 (78.8%)
:peertube: 709 (73.5%)
:writefreely: 322 (85.9%)
:pixelfed: 156 (78.8%)
:friendica: 73 (69.5%)
:hubzilla: 66 (72.5%)
:plume: 40 (74.1%)
:wordpress: 35 (68.6%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6057

Best 's server uptime:
4 weeks, 5 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4893 (80.78%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2625 (84.6%)
:pleroma: 819 (78.8%)
:peertube: 709 (73.5%)
:writefreely: 322 (85.9%)
:pixelfed: 156 (78.8%)
:friendica: 73 (69.5%)
:hubzilla: 66 (72.5%)
:plume: 40 (74.1%)
:wordpress: 35 (68.6%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6051

Best 's server uptime:
4 weeks, 5 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4909 (81.13%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2634 (84.8%)
:pleroma: 822 (79.1%)
:peertube: 712 (73.6%)
:writefreely: 323 (85.9%)
:pixelfed: 156 (79.6%)
:friendica: 73 (70.9%)
:hubzilla: 66 (76.7%)
:plume: 40 (74.1%)
:wordpress: 35 (71.4%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6051

Best 's server uptime:
4 weeks, 5 days and 5 hours
Servers with best uptime: 4909 (81.13%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2634 (84.8%)
:pleroma: 822 (79.1%)
:peertube: 712 (73.6%)
:writefreely: 323 (85.9%)
:pixelfed: 156 (79.6%)
:friendica: 73 (70.9%)
:hubzilla: 66 (76.7%)
:plume: 40 (74.1%)
:wordpress: 35 (71.4%)
:gnusocial: 14 (60.9%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6080

Best 's server uptime:
4 weeks, 4 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4931 (81.1%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2646 (85.1%)
:pleroma: 823 (79.1%)
:peertube: 716 (73.4%)
:writefreely: 324 (86.2%)
:pixelfed: 156 (77.6%)
:friendica: 74 (69.8%)
:hubzilla: 69 (76.7%)
:plume: 40 (70.2%)
:wordpress: 35 (71.4%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Alive servers: 6080

Best 's server uptime:
4 weeks, 4 days and 17 hours
Servers with best uptime: 4931 (81.1%)

software & servers with best uptime:
:mastodon: 2646 (85.1%)
:pleroma: 823 (79.1%)
:peertube: 716 (73.4%)
:writefreely: 324 (86.2%)
:pixelfed: 156 (77.6%)
:friendica: 74 (69.8%)
:hubzilla: 69 (76.7%)
:plume: 40 (70.2%)
:wordpress: 35 (71.4%)
:gnusocial: 14 (56.0%)
:zap: 11 (100.0%)
:lemmy: 11 (52.4%)
:diaspora: 8 (50.0%)
:misskey: 2 (100.0%)
:red: 1 (100.0%)

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.