Total alive Mastodon servers: 3904

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2186 (55.99%)
2 - v -> 303 (7.76%)
3 - v3.2.0 -> 259 (6.63%)
4 - v3.1.3 -> 200 (5.12%)
5 - v3.2.1 -> 190 (4.87%)

Total alive Mastodon servers: 3904

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2185 (55.97%)
2 - v -> 300 (7.68%)
3 - v3.2.0 -> 261 (6.69%)
4 - v3.1.3 -> 200 (5.12%)
5 - v3.2.1 -> 190 (4.87%)

Total alive Mastodon servers: 3902

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2183 (55.95%)
2 - v -> 301 (7.71%)
3 - v3.2.0 -> 259 (6.64%)
4 - v3.1.3 -> 199 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 192 (4.92%)

Total alive Mastodon servers: 3902

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2183 (55.95%)
2 - v -> 299 (7.66%)
3 - v3.2.0 -> 258 (6.61%)
4 - v3.1.3 -> 199 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 192 (4.92%)

Total alive Mastodon servers: 3902

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2180 (55.87%)
2 - v -> 300 (7.69%)
3 - v3.2.0 -> 259 (6.64%)
4 - v3.1.3 -> 199 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 192 (4.92%)

Total alive Mastodon servers: 3900

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2180 (55.9%)
2 - v -> 298 (7.64%)
3 - v3.2.0 -> 262 (6.72%)
4 - v3.1.3 -> 199 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 193 (4.95%)

Total alive Mastodon servers: 3885

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2167 (55.78%)
2 - v -> 296 (7.62%)
3 - v3.2.0 -> 263 (6.77%)
4 - v3.1.3 -> 197 (5.07%)
5 - v3.2.1 -> 193 (4.97%)

Total alive Mastodon servers: 3885

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2165 (55.73%)
2 - v -> 293 (7.54%)
3 - v3.2.0 -> 262 (6.74%)
4 - v3.1.3 -> 197 (5.07%)
5 - v3.2.1 -> 194 (4.99%)

Total alive Mastodon servers: 3885

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2163 (55.68%)
2 - v -> 293 (7.54%)
3 - v3.2.0 -> 265 (6.82%)
4 - v3.1.3 -> 198 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 193 (4.97%)

Total alive Mastodon servers: 3884

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2151 (55.38%)
2 - v -> 294 (7.57%)
3 - v3.2.0 -> 268 (6.9%)
4 - v3.1.3 -> 198 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 196 (5.05%)

Total alive Mastodon servers: 3883

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2153 (55.45%)
2 - v -> 291 (7.49%)
3 - v3.2.0 -> 268 (6.9%)
4 - v3.1.3 -> 198 (5.1%)
5 - v3.2.1 -> 197 (5.07%)

Total alive Mastodon servers: 3850

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2121 (55.09%)
2 - v -> 292 (7.58%)
3 - v3.2.0 -> 268 (6.96%)
4 - v3.2.1 -> 197 (5.12%)
5 - v3.1.3 -> 196 (5.09%)

Total alive Mastodon servers: 3850

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2124 (55.17%)
2 - v -> 288 (7.48%)
3 - v3.2.0 -> 267 (6.94%)
4 - v3.2.1 -> 197 (5.12%)
5 - v3.1.3 -> 196 (5.09%)

Total alive Mastodon servers: 3850

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2129 (55.3%)
2 - v -> 281 (7.3%)
3 - v3.2.0 -> 267 (6.94%)
4 - v3.2.1 -> 199 (5.17%)
5 - v3.1.3 -> 196 (5.09%)

Total alive Mastodon servers: 3850

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2129 (55.3%)
2 - v -> 279 (7.25%)
3 - v3.2.0 -> 268 (6.96%)
4 - v3.2.1 -> 199 (5.17%)
5 - v3.1.3 -> 196 (5.09%)

Total alive Mastodon servers: 3850

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2126 (55.22%)
2 - v -> 278 (7.22%)
3 - v3.2.0 -> 267 (6.94%)
4 - v3.2.1 -> 201 (5.22%)
5 - v3.1.3 -> 196 (5.09%)

Total alive Mastodon servers: 3827

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2107 (55.06%)
2 - v -> 272 (7.11%)
3 - v3.2.0 -> 268 (7.0%)
4 - v3.2.1 -> 201 (5.25%)
5 - v3.1.3 -> 195 (5.1%)

Total alive Mastodon servers: 3827

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2111 (55.16%)
2 - v3.2.0 -> 269 (7.03%)
3 - v -> 262 (6.85%)
4 - v3.2.1 -> 203 (5.3%)
5 - v3.1.3 -> 195 (5.1%)

Total alive Mastodon servers: 3824

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2105 (55.05%)
2 - v3.2.0 -> 269 (7.03%)
3 - v -> 266 (6.96%)
4 - v3.2.1 -> 203 (5.31%)
5 - v3.1.3 -> 194 (5.07%)

Total alive Mastodon servers: 3823

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.3.0 -> 2106 (55.09%)
2 - v3.2.0 -> 269 (7.04%)
3 - v -> 260 (6.8%)
4 - v3.2.1 -> 203 (5.31%)
5 - v3.1.3 -> 194 (5.07%)

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.