Total known Mastodon servers: 1934

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1393 (72.03%)
2 - v2.9.3 -> 70 (3.62%)
3 - v2.9.2 -> 66 (3.41%)
4 - v3.0.1+glitch -> 58 (3.0%)
5 - v3.0.0 -> 56 (2.9%)

Total known Mastodon servers: 1935

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1390 (71.83%)
2 - v2.9.3 -> 72 (3.72%)
3 - v2.9.2 -> 65 (3.36%)
4 - v3.0.1+glitch -> 57 (2.95%)
5 - v3.0.0 -> 56 (2.89%)

Total known Mastodon servers: 1929

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1383 (71.7%)
2 - v2.9.3 -> 76 (3.94%)
3 - v2.9.2 -> 67 (3.47%)
4 - v3.0.1+glitch -> 56 (2.9%)
5 - v3.0.0 -> 54 (2.8%)

Total known Mastodon servers: 1928

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1382 (71.68%)
2 - v2.9.3 -> 73 (3.79%)
3 - v2.9.2 -> 67 (3.48%)
4 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.85%)
5 - v3.0.0 -> 55 (2.85%)

Total known Mastodon servers: 1930

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1380 (71.5%)
2 - v2.9.3 -> 77 (3.99%)
3 - v2.9.2 -> 68 (3.52%)
4 - v3.0.0 -> 55 (2.85%)
5 - v3.0.1+glitch -> 54 (2.8%)

Total known Mastodon servers: 1927

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1378 (71.51%)
2 - v2.9.3 -> 75 (3.89%)
3 - v2.9.2 -> 69 (3.58%)
4 - v3.0.0 -> 56 (2.91%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.85%)

Total known Mastodon servers: 1940

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1382 (71.24%)
2 - v2.9.3 -> 78 (4.02%)
3 - v2.9.2 -> 67 (3.45%)
4 - v3.0.0 -> 57 (2.94%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.84%)

Total known Mastodon servers: 1934

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1376 (71.15%)
2 - v2.9.3 -> 78 (4.03%)
3 - v2.9.2 -> 70 (3.62%)
4 - v3.0.1+glitch -> 56 (2.9%)
5 - v3.0.0 -> 56 (2.9%)

Total known Mastodon servers: 1934

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1374 (71.04%)
2 - v2.9.3 -> 79 (4.08%)
3 - v2.9.2 -> 73 (3.77%)
4 - v3.0.0 -> 57 (2.95%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.84%)

Total known Mastodon servers: 1916

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1363 (71.14%)
2 - v2.9.3 -> 76 (3.97%)
3 - v2.9.2 -> 71 (3.71%)
4 - v3.0.0 -> 57 (2.97%)
5 - v3.0.1+glitch -> 56 (2.92%)

Total known Mastodon servers: 1909

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1352 (70.82%)
2 - v2.9.3 -> 79 (4.14%)
3 - v2.9.2 -> 69 (3.61%)
4 - v3.0.0 -> 59 (3.09%)
5 - v3.0.1+glitch -> 56 (2.93%)

Total known Mastodon servers: 1915

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1352 (70.6%)
2 - v2.9.3 -> 80 (4.18%)
3 - v2.9.2 -> 71 (3.71%)
4 - v3.0.0 -> 58 (3.03%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.87%)

Total known Mastodon servers: 1905

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1340 (70.34%)
2 - v2.9.3 -> 81 (4.25%)
3 - v2.9.2 -> 72 (3.78%)
4 - v3.0.0 -> 58 (3.04%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.89%)

Total known Mastodon servers: 1916

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1341 (69.99%)
2 - v2.9.3 -> 81 (4.23%)
3 - v2.9.2 -> 72 (3.76%)
4 - v3.0.0 -> 58 (3.03%)
5 - v3.0.1+glitch -> 55 (2.87%)

Total known Mastodon servers: 1905

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1333 (69.97%)
2 - v2.9.3 -> 82 (4.3%)
3 - v2.9.2 -> 74 (3.88%)
4 - v3.0.0 -> 58 (3.04%)
5 - v3.0.1+glitch -> 51 (2.68%)

Total known Mastodon servers: 1907

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1326 (69.53%)
2 - v2.9.3 -> 84 (4.4%)
3 - v2.9.2 -> 74 (3.88%)
4 - v3.0.0 -> 61 (3.2%)
5 - v3.0.1+glitch -> 54 (2.83%)

Total known Mastodon servers: 1901

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1326 (69.75%)
2 - v2.9.3 -> 84 (4.42%)
3 - v2.9.2 -> 74 (3.89%)
4 - v3.0.0 -> 62 (3.26%)
5 - v3.0.1+glitch -> 52 (2.74%)

Total known Mastodon servers: 1897

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1317 (69.43%)
2 - v2.9.3 -> 84 (4.43%)
3 - v2.9.2 -> 75 (3.95%)
4 - v3.0.0 -> 63 (3.32%)
5 - v3.0.1+glitch -> 54 (2.85%)

Total known Mastodon servers: 1891

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1308 (69.17%)
2 - v2.9.3 -> 84 (4.44%)
3 - v2.9.2 -> 75 (3.97%)
4 - v3.0.0 -> 62 (3.28%)
5 - v3.0.1+glitch -> 53 (2.8%)

Total known Mastodon servers: 1887

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.0.1 -> 1308 (69.32%)
2 - v2.9.3 -> 84 (4.45%)
3 - v2.9.2 -> 73 (3.87%)
4 - v3.0.0 -> 62 (3.29%)
5 - v3.0.1+glitch -> 53 (2.81%)

Mostrar més
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.