Mostra els més nous

Total alive Mastodon servers: 3427

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1724 (50.31%)
2 - v3.4.6 -> 397 (11.58%)
3 - v3.4.1 -> 185 (5.4%)
4 - v3.3.0 -> 163 (4.76%)
5 - v3.5.0 -> 114 (3.33%)

Total alive Mastodon servers: 3151

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1459 (46.3%)
2 - v3.4.6 -> 405 (12.85%)
3 - v3.4.1 -> 185 (5.87%)
4 - v3.3.0 -> 166 (5.27%)
5 - v3.5.0 -> 118 (3.74%)

Total alive Mastodon servers: 3167

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1432 (45.22%)
2 - v3.4.6 -> 423 (13.36%)
3 - v3.4.1 -> 189 (5.97%)
4 - v3.3.0 -> 171 (5.4%)
5 - v3.5.0 -> 126 (3.98%)

Total alive Mastodon servers: 3169

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1387 (43.77%)
2 - v3.4.6 -> 444 (14.01%)
3 - v3.4.1 -> 193 (6.09%)
4 - v3.3.0 -> 173 (5.46%)
5 - v3.5.0 -> 131 (4.13%)

Total alive Mastodon servers: 3155

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1347 (42.69%)
2 - v3.4.6 -> 462 (14.64%)
3 - v3.4.1 -> 193 (6.12%)
4 - v3.3.0 -> 171 (5.42%)
5 - v3.5.0 -> 133 (4.22%)

Total alive Mastodon servers: 3147

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1340 (42.58%)
2 - v3.4.6 -> 465 (14.78%)
3 - v3.4.1 -> 194 (6.16%)
4 - v3.3.0 -> 172 (5.47%)
5 - v3.5.0 -> 135 (4.29%)

Total alive Mastodon servers: 3152

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1335 (42.35%)
2 - v3.4.6 -> 473 (15.01%)
3 - v3.4.1 -> 195 (6.19%)
4 - v3.3.0 -> 174 (5.52%)
5 - v3.5.0 -> 135 (4.28%)

Total alive Mastodon servers: 3151

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1315 (41.73%)
2 - v3.4.6 -> 478 (15.17%)
3 - v3.4.1 -> 197 (6.25%)
4 - v3.3.0 -> 174 (5.52%)
5 - v3.5.0 -> 142 (4.51%)

Total alive Mastodon servers: 3100

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1260 (40.65%)
2 - v3.4.6 -> 482 (15.55%)
3 - v3.4.1 -> 197 (6.35%)
4 - v3.3.0 -> 175 (5.65%)
5 - v3.5.0 -> 145 (4.68%)

Total alive Mastodon servers: 3108

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1252 (40.28%)
2 - v3.4.6 -> 491 (15.8%)
3 - v3.4.1 -> 198 (6.37%)
4 - v3.3.0 -> 174 (5.6%)
5 - v3.5.0 -> 147 (4.73%)

Total alive Mastodon servers: 3118

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1236 (39.64%)
2 - v3.4.6 -> 504 (16.16%)
3 - v3.4.1 -> 202 (6.48%)
4 - v3.3.0 -> 174 (5.58%)
5 - v3.5.0 -> 153 (4.91%)

Total alive Mastodon servers: 3115

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1214 (38.97%)
2 - v3.4.6 -> 519 (16.66%)
3 - v3.4.1 -> 203 (6.52%)
4 - v3.3.0 -> 175 (5.62%)
5 - v3.5.0 -> 157 (5.04%)

Total alive Mastodon servers: 3104

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1190 (38.34%)
2 - v3.4.6 -> 522 (16.82%)
3 - v3.4.1 -> 201 (6.48%)
4 - v3.3.0 -> 177 (5.7%)
5 - v3.5.0 -> 162 (5.22%)

Total alive Mastodon servers: 3121

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1172 (37.55%)
2 - v3.4.6 -> 537 (17.21%)
3 - v3.4.1 -> 202 (6.47%)
4 - v3.3.0 -> 180 (5.77%)
5 - v3.5.0 -> 172 (5.51%)

Total alive Mastodon servers: 3120

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1145 (36.7%)
2 - v3.4.6 -> 551 (17.66%)
3 - v3.4.1 -> 202 (6.47%)
4 - v3.3.0 -> 181 (5.8%)
5 - v3.5.0 -> 180 (5.77%)

Total alive Mastodon servers: 3090

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1092 (35.34%)
2 - v3.4.6 -> 570 (18.45%)
3 - v3.4.1 -> 203 (6.57%)
4 - v3.3.0 -> 182 (5.89%)
5 - v3.5.0 -> 180 (5.83%)

Total alive Mastodon servers: 3090

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1069 (34.6%)
2 - v3.4.6 -> 582 (18.83%)
3 - v3.4.1 -> 204 (6.6%)
4 - v3.5.0 -> 197 (6.38%)
5 - v3.3.0 -> 180 (5.83%)

Total alive Mastodon servers: 3083

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 1026 (33.28%)
2 - v3.4.6 -> 592 (19.2%)
3 - v3.5.0 -> 225 (7.3%)
4 - v3.4.1 -> 204 (6.62%)
5 - v3.3.0 -> 180 (5.84%)

Total alive Mastodon servers: 3087

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 990 (32.07%)
2 - v3.4.6 -> 605 (19.6%)
3 - v3.5.0 -> 247 (8.0%)
4 - v3.4.1 -> 207 (6.71%)
5 - v3.3.0 -> 182 (5.9%)

Total alive Mastodon servers: 3086

Top five most used Mastodon versions:

1 - v3.5.1 -> 864 (28.0%)
2 - v3.4.6 -> 618 (20.03%)
3 - v3.5.0 -> 354 (11.47%)
4 - v3.4.1 -> 210 (6.8%)
5 - v3.3.0 -> 181 (5.87%)

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.