Xiku is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Xiku @xikufrancesc@mastodont.cat

M'ha semblat veure que algú va escriure un Muahahahahaa

Pregunta : Putin va rebre avui "al preparao"?
Sembla que no, no? Voldrà dir alguna cosa, muhahahahahaaa.

Vinc de trobar-me amb una situació personal (que básicament és laboral) on he sentit tota la necessitat i sobre tot poder voluntari de treure'm l'aplicació missatgeria instantania whatsapp, tan ridícil i tan insensible per veure el mon amb una perspectiva tan senzilla i sense cap sentit que no podia llegir ni respondre mes per molt bona estona.

Xiku boosted

Bon de matí a tothom, nens.

Aquí una noia jugant Minecraft al super.

Potser ficaré fins i tot el gat vermell de bobinas.p4g.club com part del meu avatar muahahahahahahaaa
Doncs és i amb p4g.club com adreça servidor.

El que vull veure és les avantatges del pleroma, per que coi per mi no te gaire o encara no el se fer servir.

A veure si sóc capaç de fer un avatar estil Dalí. Muahahahahahahaaa
Suposo que jugant amb els efectes de colors i filtres del gimp es podria fer alguna cosa.

Será bona idea doncs ja de fer-me un avatar especial per aquesta instancia, doncs no potser que ni jo mateix em confongui per tenir mateixa foto per tot arreu.

Son macus el companys de feina, fan café i tot seguit se'n van, i ara amb el café calent mirant Islandia amb Nigeria.

No és veure com juga i guanya algú, es veure com sense jugar perden altres... muahahahahahahaaha
Bogeria futbolistica.

Llegeixo que parlen de nous servidors i proves que fan altres, però si una cosa he de dir es que aquesta instancia mastodont.cat es incomparable a moltes altres. El seu administrador sap més que tots dos i tres sumats. A més a més cap altra intancia té tantes coses afegides ni configurat com el avatar mastodonic amb la barretina. Amb prou feina ho deixen tal com és de "fabrica" muahahahahaa
Que vull dir? Doncs que d'aqui no em penso moure, m'explico?