Algunes regles bàsiques.

Aquestes regles estan establertes i aplicades per els moderadors de mastodont.cat.

  1. No és permès fer publicitat.
  2. L'ús de "crossposters" está acceptat només si és des de mastodont.cat cap a Twitter.
  3. No és permès fer spam.
  4. Els comptes que estiguin inactius (sense iniciar sessió) durant sis mesos, seràn esborrats de la base de dades després de 30 dies de ser avisats per correu electrònic de la seva inactivitat.
  5. Aquest servidor bloqueja totes les instàncies del programari birdsitelive
  6. La política de retenció dels fitxers multi mèdia remots i les publicacions també remotes és de 30 dies (seràn esborrats automàticament als 30 dies). Els arxius d'usuari seran esborrats als 7 dies.
  7. Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia. Tampoc és permesa cap falta de respecte a cap usuari local o remot.
  8. L'ús d'altres llengües diferents del català en la majoria dels tuts publicats, pot provocar un avís i fins i tot suspensió del compte si és repetitiu.