Algunes regles bàsiques.

Aquestes regles estan establertes i aplicades per els moderadors de mastodont.cat.

  1. No és permès fer publicitat.
  2. L'ús de "crossposters" está acceptat només si és des de mastodont.cat cap a Twitter.
  3. No és permès fer spam.
  4. Aquest servidor bloqueja totes les instàncies del programari birdsitelive
  5. La política de retenció dels fitxers multi mèdia remots i les publicacions també remotes és de 30 dies (seràn esborrats automàticament als 30 dies). Els arxius d'usuari seran esborrats als 7 dies.
  6. Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia. Tampoc és permesa cap falta de respecte a cap usuari local o remot.
  7. L'ús d'altres llengües diferents del català en la majoria dels tuts publicats, pot provocar un avís i fins i tot suspensió del compte si és repetitiu.