Raúl :llibertatpresospolitics: is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl :llibertatpresospolitics: @bgta
Follow

RT @ramirp@twitter.com: Deien que una Catalunya independent no pagaria les pensions, i qui està en fallida és la Seguretat Social espanyola.

Les 4 crisis de l’Estat estan començant a entrar en ressonància.

elmundo.es/economia/2018/06/12

🐦🔗: twitter.com/ramirp/status/1007