Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@bgta Podries fer una mica de crítica de la peli o la serie perquè els altres ho coneixem. Això que escrius és com si jo et digues que acabo de passar pel carrer Balmes nombre 35, línies de Bus 8 i 14 metro línia 5 i prou. Jo sovint també en poso de ressenyes de les pelis que veig i sempre en dono alguna pista de com és, segons el meu criteri, es clar. Tu podries fer el mateix. Si et sembla be i tens temps, clar.😎