Raúl :llibertatpresospolitics: is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl :llibertatpresospolitics: @bgta
Follow

🔴🔴🔴🔴🔴 Exclusiva: La policia espanyola sabia que l’imam de Ripoll havia desaparegut setmanes abans dels atemptats

vilaweb.cat/noticies/la-polici

@bgta La de merda que acabarà sortint d'aquí... Tota aquesta mena d'actes de terrorisme, des del moment en que resulten súper útils als estats per avançar en les seves polítiques de repressió i control, o per inciar guerres que altrament l'opinió pública no hagués permès, cal mirar-los amb molta lupa