Raúl :llibertatpresospolitics: is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@bgta
I encara paga la pena després de tantes temporades? Penso que hem vaig quedar a la 7...

Raúl :llibertatpresospolitics: @bgta
Follow

@torticersociopata alguns capítols més que d'altres, però és que a casa ha els tenim carinyo als germans Winchester 😂

· Web · 0 · 1