Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

« Cada dia estan més embogits: El Suprem critica la justícia alemanya i insisteix en el relat de la violència vilaweb.cat/noticies/el-suprem »

— Retweet twitter.com/vpartal/status/986

· t2m · 0 · 0