Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

« "La llei de Presidència per a investir @KRLS a distància segueix el seu curs i és aprovada per la mesa".
La decisió s’ha pres amb els vots de @JuntsXCat i @Esquerra_ERC, que tenen majoria en l’òrgan rector de la cambra.
vilaweb.cat/noticies/la-llei-d t.co/REPoUeEPlV »

— Retweet twitter.com/XBescos/status/986

· t2m · 0 · 0