Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

« . Els dies 11, 12 i 13 de maig tindrem la oportunitat de viatjar a la de 1900 amb moltes activitats per a tothom. Terrassa Turisme Fira Modernista de Terrassa t.co/aFWmN8PW1W »

— Retweet twitter.com/ajterrassa/status/

· t2m · 0 · 0