Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

Una apreciació per la meva part de l'Acte del TS (no sóc advocat però...):

Quan diuen el de "no hi va haver més violència perquè no hi havia més policies. Sinó hagués estat una massacre" ... Vol dir que si no haguessin vingut els piolines del ⛵ hagués hagut menys violència?

És a dir, la violència és directament proporcional al nombre de GC que hi ha?

... Pregunto des de la meva ignorància ...

@bgta qui ho diu això que hi ha entre cometes?

@coloco l'acte del Tirbunal Suprem

@bgta
Ostres si, ho he vist aquest matí.
Que fills de puta.

@coloco No estan ben del terrat aquesta gent...