Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3129
Total hashtags: 953

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 123 / 114 / 98
fediverse / 118 / 548 / 459
kuizyお絵描き診断 / 106 / 4120 / 2561
目を描いてわかるサイコパス度 / 97 / 2511 / 1894
cat / 94 / 831 / 300
linux / 91 / 756 / 603
art / 91 / 498 / 328
mastoart / 88 / 785 / 567
peertube / 88 / 431 / 375
shindanmaker / 75 / 1818 / 932

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3129
Total hashtags: 968

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 132 / 99 / 87
fediverse / 126 / 475 / 413
kuizyお絵描き診断 / 112 / 4230 / 2634
目を描いてわかるサイコパス度 / 104 / 2624 / 1978
peertube / 95 / 352 / 282
cat / 94 / 704 / 225
art / 93 / 337 / 209
mastodon / 86 / 306 / 297
jpeg_game / 79 / 1951 / 1111
pixiv / 77 / 548 / 466

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3109
Total hashtags: 926

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 139 / 118 / 100
peertube / 123 / 513 / 388
fediverse / 101 / 281 / 214
kuizyお絵描き診断 / 97 / 3107 / 2040
cat / 97 / 465 / 138
activitypub / 96 / 488 / 320
目を描いてわかるサイコパス度 / 93 / 1884 / 1541
art / 91 / 218 / 143
android / 73 / 66 / 64
mastoart / 70 / 196 / 149

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3109
Total hashtags: 904

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 146 / 100 / 85
peertube / 136 / 517 / 404
activitypub / 113 / 472 / 264
cat / 109 / 398 / 116
fediverse / 99 / 193 / 121
art / 94 / 104 / 66
android / 84 / 74 / 72
abyss_fun / 79 / 5140 / 858
bot / 77 / 1309 / 125
foss / 74 / 106 / 103

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3109
Total hashtags: 870

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 154 / 72 / 72
peertube / 142 / 161 / 147
activitypub / 119 / 41 / 41
cat / 112 / 303 / 81
art / 102 / 44 / 34
fediverse / 102 / 50 / 45
android / 93 / 5 / 5
abyss_fun / 86 / 3417 / 725
bot / 79 / 779 / 108
foss / 74 / 25 / 23

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3109
Total hashtags: 856

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 154 / 59 / 59
peertube / 145 / 114 / 114
activitypub / 116 / 23 / 23
cat / 112 / 301 / 79
fediverse / 102 / 36 / 36
art / 98 / 27 / 16
android / 91 / 0 / 0
bot / 86 / 311 / 111
abyss_fun / 85 / 274 / 141
foss / 74 / 13 / 13

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 866

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 168 / 1031 / 600
peertube / 161 / 2496 / 2014
fediverse / 121 / 1514 / 1122
activitypub / 107 / 1648 / 1118
cat / 102 / 1292 / 692
art / 101 / 1249 / 891
bot / 90 / 5886 / 857
foss / 81 / 732 / 587
mastoart / 77 / 1230 / 831
linux / 72 / 609 / 294

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 872

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 208 / 1350 / 766
peertube / 143 / 2017 / 1688
cat / 114 / 1368 / 767
fediverse / 100 / 1040 / 793
art / 81 / 678 / 520
mastoart / 80 / 827 / 579
linux / 79 / 647 / 295
misshaialert / 76 / 924 / 877
privacy / 75 / 937 / 712
fediblock / 73 / 1338 / 893

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 917

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 255 / 1997 / 1130
cat / 107 / 1171 / 679
art / 91 / 578 / 469
activitypub / 82 / 980 / 660
linux / 79 / 424 / 216
mastoart / 79 / 633 / 449
fediblock / 78 / 1089 / 796
abyss_fun / 76 / 20205 / 1237
misshaialert / 76 / 852 / 806
fediverse / 73 / 393 / 366

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 966

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 316 / 2350 / 1408
cat / 137 / 1346 / 874
linux / 87 / 408 / 196
art / 85 / 387 / 326
mastocats / 80 / 192 / 86
cats / 74 / 417 / 254
peertube / 74 / 552 / 547
mastoart / 74 / 449 / 325
拡散希望 / 70 / 719 / 584
photography / 68 / 312 / 180

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3129
Total hashtags: 949

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 332 / 1065 / 699
cat / 132 / 828 / 641
mastocats / 100 / 137 / 78
art / 98 / 345 / 282
linux / 90 / 380 / 176
cats / 78 / 302 / 170
photography / 71 / 207 / 125
ネット常識力模試 / 71 / 0 / 0
mastoart / 68 / 194 / 158
inktober / 67 / 120 / 92

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3129
Total hashtags: 910

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 322 / 507 / 429
cat / 137 / 647 / 545
mastocats / 109 / 14 / 12
art / 107 / 156 / 141
linux / 92 / 185 / 137
cats / 79 / 140 / 95
photography / 77 / 64 / 49
ネット常識力模試 / 76 / 0 / 0
assange / 76 / 17 / 17
デジタルの日 / 75 / 0 / 0

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3129
Total hashtags: 926

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 325 / 324 / 310
cat / 128 / 304 / 277
mastocats / 112 / 6 / 4
art / 104 / 130 / 125
linux / 93 / 107 / 69
cats / 83 / 82 / 66
ネット常識力模試 / 81 / 0 / 0
photography / 81 / 37 / 24
assange / 80 / 11 / 11
デジタルの日 / 78 / 0 / 0

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 899

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 327 / 205 / 197
cat / 122 / 25 / 24
mastocats / 118 / 4 / 2
art / 109 / 45 / 45
linux / 95 / 11 / 11
assange / 87 / 12 / 12
cats / 86 / 27 / 22
ネット常識力模試 / 81 / 0 / 0
photography / 81 / 4 / 2
デジタルの日 / 80 / 0 / 0

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3126
Total hashtags: 940

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 263 / 12005 / 5444
art / 112 / 2291 / 1689
assange / 102 / 1853 / 1027
linux / 99 / 1103 / 613
mastodon / 95 / 516 / 410
photography / 94 / 1188 / 689
デジタルの日 / 86 / 1217 / 879
ネット常識力模試 / 86 / 1215 / 879
inktober / 81 / 1133 / 748
mastoart / 80 / 1096 / 693

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3126
Total hashtags: 954

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 262 / 10691 / 4509
mastodon / 178 / 802 / 635
fediblock / 118 / 0 / 0
assange / 112 / 1990 / 1085
fediverse / 110 / 512 / 439
linux / 109 / 1106 / 634
trump / 96 / 157 / 117
art / 96 / 1581 / 1089
デジタルの日 / 88 / 1249 / 902
ネット常識力模試 / 84 / 1196 / 863

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3126
Total hashtags: 944

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

caturday / 255 / 6538 / 3069
mastodon / 207 / 696 / 581
fediblock / 149 / 0 / 0
trump / 123 / 112 / 98
fediverse / 117 / 409 / 380
linux / 113 / 1028 / 584
ネット常識力模試 / 90 / 1299 / 934
デジタルの日 / 90 / 1303 / 939
mastoart / 81 / 633 / 350
art / 78 / 674 / 414

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3126
Total hashtags: 985

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

mastodon / 211 / 542 / 467
caturday / 210 / 3854 / 1888
fediblock / 160 / 0 / 0
trump / 138 / 118 / 104
fediverse / 117 / 259 / 234
linux / 108 / 686 / 394
デジタルの日 / 97 / 1378 / 996
ネット常識力模試 / 94 / 1340 / 966
mastoart / 84 / 467 / 269
truthsocial / 84 / 47 / 43

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 944

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

mastodon / 211 / 435 / 358
caturday / 171 / 2451 / 1167
fediblock / 166 / 0 / 0
trump / 140 / 66 / 49
fediverse / 118 / 95 / 82
linux / 107 / 285 / 219
ネット常識力模試 / 93 / 1228 / 859
デジタルの日 / 92 / 1221 / 854
truthsocial / 90 / 30 / 26
mastoart / 82 / 324 / 172

Fediverse's top ten most used hashtags (current week)

Checked servers: 3127
Total hashtags: 919

Results:
(hashtag / servers / uses / users)

mastodon / 215 / 182 / 175
fediblock / 170 / 0 / 0
trump / 147 / 16 / 16
fediverse / 128 / 39 / 39
linux / 117 / 156 / 110
デジタルの日 / 96 / 1189 / 820
ネット常識力模試 / 94 / 1180 / 809
truthsocial / 92 / 3 / 3
mastoart / 91 / 235 / 115
IsolateTrump / 79 / 2 / 2

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.