alive servers stats

alive servers: 6,324 (+21)
max: 6,367
total users: 3,867,079 (+32,161)
max: 3,877,584

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,008,281 3,132
:diaspora: 320,035 19
:peertube: 254,560 1,048
:pleroma: 80,006 1,027
:pixelfed: 64,413 189
:writefreely: 50,226 389
:lemmy: 25,229 41
:plume: 16,429 49
:friendica: 14,413 95
:gnusocial: 11,782 20

alive servers stats

alive servers: 6,303 (-34)
max: 6,367
total users: 3,834,918 (+68,591)
max: 3,877,584

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,997,525 3,144
:diaspora: 320,009 19
:peertube: 241,863 1,038
:pleroma: 79,916 1,022
:pixelfed: 64,393 190
:writefreely: 44,994 387
:lemmy: 25,172 41
:plume: 18,432 50
:friendica: 13,472 94
:gnusocial: 9,735 19

alive servers stats

alive servers: 6,337 (+67)
max: 6,367
total users: 3,766,327 (-80,676)
max: 3,877,584

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,011,260 3,154
:diaspora: 247,968 19
:peertube: 237,335 1,046
:pleroma: 79,535 1,026
:pixelfed: 64,301 192
:writefreely: 44,983 388
:lemmy: 25,081 40
:plume: 18,413 49
:friendica: 14,334 97
:misskey: 8,039 47

alive servers stats

alive servers: 6,270 (-40)
max: 6,367
total users: 3,847,003 (-30,581)
max: 3,877,584

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,010,929 3,148
:diaspora: 328,775 17
:peertube: 247,581 1,046
:pleroma: 78,205 1,020
:pixelfed: 64,252 191
:writefreely: 39,764 385
:lemmy: 22,363 38
:plume: 18,407 50
:friendica: 14,275 96
:gnusocial: 9,731 19

alive servers stats

alive servers: 6,310 (+10)
max: 6,367
total users: 3,877,584 (+95,587)
max: 3,877,584

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,009,072 3,152
:diaspora: 352,964 20
:peertube: 246,872 1,057
:pleroma: 79,441 1,029
:pixelfed: 64,213 193
:writefreely: 44,872 388
:lemmy: 24,962 41
:plume: 18,389 50
:friendica: 14,346 96
:gnusocial: 9,721 18

alive servers stats

alive servers: 6,300 (-14)
max: 6,367
total users: 3,781,997 (-70,703)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,005,851 3,155
:peertube: 258,050 1,053
:diaspora: 247,936 19
:pleroma: 77,120 1,023
:pixelfed: 64,143 189
:writefreely: 49,980 390
:lemmy: 22,356 40
:plume: 18,356 48
:friendica: 14,276 97
:gnusocial: 11,215 20

alive servers stats

alive servers: 6,314 (+2)
max: 6,367
total users: 3,852,700 (-3,771)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,999,553 3,160
:diaspora: 352,339 19
:peertube: 238,427 1,053
:pleroma: 79,263 1,028
:pixelfed: 64,074 194
:writefreely: 39,576 387
:lemmy: 24,846 40
:plume: 17,884 48
:friendica: 14,276 97
:gnusocial: 9,722 20

alive servers stats

alive servers: 6,312 (+19)
max: 6,367
total users: 3,856,471 (+626,635)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,999,192 3,173
:diaspora: 346,272 18
:peertube: 243,083 1,044
:pleroma: 79,281 1,028
:pixelfed: 64,056 193
:writefreely: 49,838 390
:lemmy: 22,264 38
:plume: 18,339 50
:friendica: 14,118 95
:gnusocial: 9,710 18

alive servers stats

alive servers: 6,293 (-10)
max: 6,367
total users: 3,229,836 (-515,269)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,371,658 3,146
:diaspora: 352,951 20
:peertube: 239,552 1,047
:pleroma: 79,245 1,026
:pixelfed: 64,004 192
:writefreely: 44,504 391
:lemmy: 24,806 41
:plume: 18,328 50
:friendica: 13,341 94
:gnusocial: 10,253 20

alive servers stats

alive servers: 6,303 (-32)
max: 6,367
total users: 3,745,105 (-100,753)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,987,581 3,156
:diaspora: 247,932 19
:peertube: 244,719 1,043
:pleroma: 79,326 1,032
:pixelfed: 63,905 191
:writefreely: 45,426 391
:lemmy: 22,185 38
:plume: 18,317 50
:friendica: 14,295 97
:gnusocial: 10,245 20

alive servers stats

alive servers: 6,335 (+70)
max: 6,367
total users: 3,845,858 (+91,564)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,989,284 3,178
:diaspora: 341,200 19
:peertube: 244,565 1,051
:pleroma: 79,082 1,031
:pixelfed: 63,885 193
:writefreely: 50,509 392
:lemmy: 24,644 41
:plume: 18,288 49
:friendica: 13,525 97
:gnusocial: 9,703 19

alive servers stats

alive servers: 6,265 (-29)
max: 6,367
total users: 3,754,294 (-114,049)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,993,248 3,154
:peertube: 248,077 1,035
:diaspora: 247,927 19
:pleroma: 79,166 1,016
:pixelfed: 63,803 192
:writefreely: 45,287 387
:lemmy: 24,504 36
:plume: 18,302 50
:friendica: 13,756 96
:gnusocial: 9,699 19

alive servers stats

alive servers: 6,294 (+53)
max: 6,367
total users: 3,868,343 (+124,652)
max: 3,868,343

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,994,440 3,164
:diaspora: 352,304 19
:peertube: 250,515 1,046
:pleroma: 79,032 1,016
:pixelfed: 63,770 195
:writefreely: 50,331 387
:lemmy: 24,470 37
:plume: 18,288 49
:friendica: 14,271 98
:gnusocial: 9,691 18

alive servers stats

alive servers: 6,241 (-25)
max: 6,367
total users: 3,743,691 (-101,934)
max: 3,850,897

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,987,666 3,142
:diaspora: 247,287 18
:peertube: 239,764 1,036
:pleroma: 79,157 1,016
:pixelfed: 63,683 191
:writefreely: 49,292 384
:lemmy: 24,469 39
:plume: 18,280 50
:friendica: 14,195 94
:gnusocial: 9,691 19

alive servers stats

alive servers: 6,266 (+5)
max: 6,367
total users: 3,845,625 (+3,791)
max: 3,850,897

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,991,100 3,149
:diaspora: 352,930 20
:peertube: 232,656 1,032
:pleroma: 78,764 1,023
:pixelfed: 63,653 195
:writefreely: 49,214 382
:lemmy: 24,431 39
:plume: 18,146 49
:friendica: 14,210 97
:gnusocial: 9,686 19

alive servers stats

alive servers: 6,261 (-31)
max: 6,367
total users: 3,841,834 (-9,063)
max: 3,850,897

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,989,648 3,149
:diaspora: 352,287 19
:peertube: 240,634 1,028
:pleroma: 79,139 1,028
:pixelfed: 63,615 196
:writefreely: 44,021 384
:lemmy: 22,138 37
:plume: 15,752 47
:friendica: 14,110 95
:gnusocial: 9,682 19

alive servers stats

alive servers: 6,292 (+9)
max: 6,367
total users: 3,850,897 (+91,343)
max: 3,850,897

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,988,844 3,157
:diaspora: 341,189 19
:peertube: 254,334 1,033
:pleroma: 79,083 1,033
:pixelfed: 63,551 199
:writefreely: 49,060 387
:lemmy: 24,342 38
:plume: 17,770 48
:friendica: 14,075 96
:gnusocial: 10,219 20

alive servers stats

alive servers: 6,283 (-12)
max: 6,367
total users: 3,759,554 (-84,463)
max: 3,844,564

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,989,077 3,169
:peertube: 253,626 1,023
:diaspora: 247,288 18
:pleroma: 79,065 1,031
:pixelfed: 63,436 196
:writefreely: 48,957 384
:lemmy: 24,330 39
:plume: 17,754 48
:friendica: 14,083 97
:gnusocial: 9,674 19

alive servers stats

alive servers: 6,295 (-1)
max: 6,367
total users: 3,844,017 (+110,465)
max: 3,844,564

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,986,461 3,170
:diaspora: 352,288 19
:peertube: 241,458 1,029
:pleroma: 78,904 1,032
:pixelfed: 63,404 197
:writefreely: 43,755 383
:lemmy: 24,283 38
:plume: 18,219 49
:friendica: 13,316 96
:gnusocial: 9,666 18

alive servers stats

alive servers: 6,296 (-13)
max: 6,367
total users: 3,733,552 (-107,737)
max: 3,844,564

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,984,066 3,159
:diaspora: 247,890 19
:peertube: 234,071 1,031
:pleroma: 79,218 1,043
:pixelfed: 63,372 196
:writefreely: 48,882 384
:lemmy: 24,277 39
:plume: 18,177 48
:friendica: 13,133 94
:gnusocial: 9,666 19

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.