alive servers stats

alive servers: 8,405 (-35)
max: 8,463
total users: 4,687,702 (+3,042)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,414,981 3,769
:diaspora: 569,846 21
:peertube: 300,648 1,149
:pleroma: 92,545 1,121
:pixelfed: 82,985 250
:writefreely: 53,804 451
:lemmy: 36,439 68
:misskey: 27,469 308
:plume: 22,645 61
:friendica: 16,603 103

alive servers stats

alive servers: 8,440 (+43)
max: 8,463
total users: 4,684,660 (+36,449)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,411,443 3,768
:diaspora: 570,477 21
:peertube: 304,638 1,148
:pleroma: 93,947 1,130
:pixelfed: 82,954 251
:writefreely: 53,777 450
:lemmy: 36,430 68
:plume: 22,630 60
:misskey: 22,001 315
:friendica: 16,607 105

alive servers stats

alive servers: 8,397 (-26)
max: 8,463
total users: 4,648,211 (+56,380)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,404,476 3,769
:diaspora: 564,059 20
:peertube: 277,558 1,133
:pleroma: 92,806 1,126
:pixelfed: 83,163 249
:writefreely: 53,760 447
:lemmy: 36,402 68
:misskey: 27,276 311
:plume: 22,604 61
:friendica: 16,589 104

alive servers stats

alive servers: 8,423 (+369)
max: 8,463
total users: 4,591,831 (+732,838)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,408,528 3,773
:diaspora: 466,505 21
:peertube: 314,961 1,144
:pleroma: 93,798 1,128
:pixelfed: 83,102 250
:writefreely: 53,722 453
:lemmy: 36,386 68
:misskey: 28,724 314
:plume: 22,574 58
:friendica: 16,732 105

alive servers stats

alive servers: 8,054 (-357)
max: 8,463
total users: 3,858,993 (-769,194)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,582,918 3,547
:diaspora: 571,787 22
:peertube: 307,707 1,073
:pleroma: 92,939 1,104
:pixelfed: 80,933 246
:writefreely: 53,678 448
:lemmy: 36,110 66
:misskey: 27,811 316
:plume: 22,524 60
:friendica: 16,496 100

alive servers stats

alive servers: 8,411 (+0)
max: 8,463
total users: 4,628,187 (+215,624)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,357,859 3,774
:diaspora: 571,735 22
:peertube: 296,401 1,146
:pleroma: 93,504 1,120
:pixelfed: 82,774 247
:writefreely: 53,609 451
:lemmy: 36,333 70
:misskey: 27,689 311
:plume: 22,488 59
:friendica: 16,696 106

alive servers stats

alive servers: 8,411 (-5)
max: 8,463
total users: 4,412,563 (-195,015)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,148,056 3,780
:diaspora: 565,306 21
:peertube: 299,420 1,141
:pleroma: 93,562 1,123
:pixelfed: 82,885 250
:writefreely: 53,584 451
:lemmy: 36,309 70
:misskey: 25,548 308
:plume: 22,463 60
:friendica: 16,669 106

alive servers stats

alive servers: 8,416 (+69)
max: 8,463
total users: 4,607,578 (-16,720)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,358,432 3,786
:diaspora: 571,634 22
:peertube: 288,245 1,136
:pleroma: 90,155 1,121
:pixelfed: 82,831 250
:writefreely: 48,088 452
:lemmy: 36,285 70
:misskey: 26,759 315
:plume: 22,440 60
:friendica: 16,671 107

alive servers stats

alive servers: 8,347 (-22)
max: 8,463
total users: 4,624,298 (-840)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,360,903 3,770
:diaspora: 571,586 22
:peertube: 297,171 1,129
:pleroma: 92,225 1,107
:pixelfed: 82,777 252
:writefreely: 49,310 451
:lemmy: 36,150 69
:misskey: 27,177 302
:plume: 22,327 59
:friendica: 16,604 102

alive servers stats

alive servers: 8,369 (+6)
max: 8,463
total users: 4,625,138 (-21,819)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,359,708 3,768
:diaspora: 571,295 21
:peertube: 297,081 1,141
:pleroma: 93,525 1,108
:pixelfed: 82,701 252
:writefreely: 53,290 452
:lemmy: 36,238 70
:misskey: 27,012 303
:plume: 22,407 62
:friendica: 16,624 104

alive servers stats

alive servers: 8,363 (+4)
max: 8,463
total users: 4,646,957 (+125,871)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,353,214 3,776
:diaspora: 571,524 22
:peertube: 323,540 1,137
:pleroma: 93,351 1,106
:pixelfed: 82,631 249
:writefreely: 53,213 449
:lemmy: 36,238 71
:misskey: 26,643 305
:plume: 22,417 61
:friendica: 16,516 102

alive servers stats

alive servers: 8,359 (+12)
max: 8,463
total users: 4,521,086 (-92,952)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,354,389 3,781
:diaspora: 466,173 21
:peertube: 307,034 1,133
:pleroma: 93,662 1,108
:pixelfed: 82,572 248
:writefreely: 53,311 451
:lemmy: 36,211 69
:misskey: 27,317 301
:plume: 22,393 59
:friendica: 16,446 104

alive servers stats

alive servers: 8,347 (-32)
max: 8,463
total users: 4,614,038 (-27,300)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,357,079 3,777
:diaspora: 571,466 22
:peertube: 292,020 1,130
:pleroma: 92,590 1,111
:pixelfed: 82,281 248
:writefreely: 53,294 454
:lemmy: 35,788 69
:misskey: 26,243 300
:plume: 22,326 58
:friendica: 16,569 104

alive servers stats

alive servers: 8,379 (+3)
max: 8,463
total users: 4,641,338 (+11,577)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,351,866 3,783
:diaspora: 571,405 22
:peertube: 321,929 1,139
:pleroma: 93,615 1,112
:pixelfed: 82,480 248
:writefreely: 53,220 452
:lemmy: 36,168 70
:misskey: 27,160 299
:plume: 22,371 60
:friendica: 16,495 104

alive servers stats

alive servers: 8,376 (+38)
max: 8,463
total users: 4,629,761 (-10,860)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,356,837 3,786
:diaspora: 571,359 22
:peertube: 302,406 1,136
:pleroma: 93,578 1,114
:pixelfed: 82,417 247
:writefreely: 53,218 453
:lemmy: 36,139 69
:misskey: 27,446 306
:plume: 22,371 61
:friendica: 16,451 102

alive servers stats

alive servers: 8,338 (-49)
max: 8,463
total users: 4,640,621 (+4,054)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,353,560 3,766
:diaspora: 571,325 22
:peertube: 318,927 1,134
:pleroma: 93,601 1,109
:pixelfed: 82,364 246
:writefreely: 53,174 448
:lemmy: 36,007 68
:misskey: 27,075 303
:plume: 22,361 59
:friendica: 16,478 105

alive servers stats

alive servers: 8,387 (-7)
max: 8,463
total users: 4,636,567 (+5,461)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,353,816 3,793
:diaspora: 571,305 22
:peertube: 313,225 1,135
:pleroma: 93,627 1,114
:pixelfed: 82,315 246
:writefreely: 53,142 453
:lemmy: 35,982 68
:misskey: 26,851 303
:plume: 22,353 62
:friendica: 16,466 103

alive servers stats

alive servers: 8,394 (-20)
max: 8,463
total users: 4,631,106 (+5,892)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,350,886 3,785
:diaspora: 566,505 21
:peertube: 317,485 1,144
:pleroma: 92,512 1,114
:pixelfed: 82,260 249
:writefreely: 52,178 454
:lemmy: 35,939 67
:misskey: 27,049 306
:plume: 22,321 60
:friendica: 16,461 104

alive servers stats

alive servers: 8,414 (-13)
max: 8,463
total users: 4,625,214 (-7,375)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,352,044 3,798
:diaspora: 571,228 22
:peertube: 314,335 1,149
:pleroma: 93,330 1,118
:pixelfed: 82,194 249
:writefreely: 47,620 453
:lemmy: 34,769 69
:misskey: 26,197 304
:plume: 22,317 62
:friendica: 16,435 103

alive servers stats

alive servers: 8,427 (+26)
max: 8,463
total users: 4,632,589 (+7,803)
max: 5,373,000

top ten (soft users servers):

:mastodon: 3,353,360 3,799
:diaspora: 571,189 22
:peertube: 311,518 1,151
:pleroma: 93,440 1,115
:pixelfed: 82,133 250
:writefreely: 54,067 456
:lemmy: 36,030 70
:misskey: 25,248 304
:plume: 22,295 62
:friendica: 16,386 104

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.