alive servers stats

alive servers: 6,068 (-14)
max: 6,367
total users: 3,507,486 (+4,676)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,776,715 3,120
:diaspora: 307,144 17
:peertube: 204,071 962
:pleroma: 70,181 1,022
:pixelfed: 51,669 198
:writefreely: 43,881 375
:lemmy: 18,559 20
:plume: 15,256 56
:friendica: 11,198 103
:hubzilla: 4,155 89

alive servers stats

alive servers: 6,082 (+6)
max: 6,367
total users: 3,502,810 (+144,428)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,767,241 3,107
:diaspora: 307,120 17
:peertube: 202,581 973
:pleroma: 70,673 1,035
:pixelfed: 51,671 202
:writefreely: 43,864 376
:lemmy: 18,650 21
:plume: 14,889 57
:friendica: 11,144 100
:gnusocial: 9,736 21

alive servers stats

alive servers: 6,076 (-11)
max: 6,367
total users: 3,358,382 (-148,029)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,631,816 3,105
:diaspora: 307,102 17
:peertube: 194,373 963
:pleroma: 70,621 1,031
:pixelfed: 51,657 204
:writefreely: 43,844 378
:lemmy: 18,639 21
:plume: 15,237 57
:friendica: 11,179 103
:gnusocial: 9,262 21

alive servers stats

alive servers: 6,087 (+15)
max: 6,367
total users: 3,506,411 (-261)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,774,018 3,111
:diaspora: 307,067 17
:peertube: 199,909 973
:pleroma: 70,614 1,039
:pixelfed: 51,037 198
:writefreely: 43,790 376
:lemmy: 18,627 21
:plume: 15,268 57
:friendica: 11,118 101
:gnusocial: 9,742 23

alive servers stats

alive servers: 6,072 (-19)
max: 6,367
total users: 3,506,672 (-1,237)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,774,001 3,099
:diaspora: 306,321 16
:peertube: 202,253 966
:pleroma: 69,821 1,040
:pixelfed: 51,566 201
:writefreely: 43,771 375
:lemmy: 18,577 20
:plume: 15,204 57
:friendica: 10,649 101
:gnusocial: 9,262 22

alive servers stats

alive servers: 6,091 (-13)
max: 6,367
total users: 3,507,909 (+17,010)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,772,353 3,109
:diaspora: 307,063 17
:peertube: 204,172 971
:pleroma: 70,230 1,039
:pixelfed: 51,512 203
:writefreely: 43,715 379
:lemmy: 18,590 21
:plume: 15,231 57
:friendica: 10,588 101
:gnusocial: 9,261 22

alive servers stats

alive servers: 6,104 (+52)
max: 6,367
total users: 3,490,899 (+14,778)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,771,940 3,120
:diaspora: 307,059 17
:peertube: 194,183 967
:pleroma: 70,241 1,044
:pixelfed: 51,450 205
:writefreely: 43,646 378
:lemmy: 18,567 21
:plume: 15,195 55
:friendica: 11,112 103
:hubzilla: 4,374 90

alive servers stats

alive servers: 6,052 (-5)
max: 6,367
total users: 3,476,121 (-10,348)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,764,254 3,087
:diaspora: 295,296 16
:peertube: 198,605 970
:pleroma: 70,186 1,037
:pixelfed: 51,043 197
:writefreely: 44,563 375
:lemmy: 18,519 20
:plume: 15,173 56
:friendica: 11,011 102
:hubzilla: 4,344 88

alive servers stats

alive servers: 6,057 (+7)
max: 6,367
total users: 3,486,469 (+857)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,765,436 3,097
:diaspora: 300,999 16
:peertube: 196,311 965
:pleroma: 70,140 1,035
:pixelfed: 51,001 198
:writefreely: 44,512 375
:lemmy: 18,507 20
:plume: 14,791 54
:friendica: 10,577 102
:gnusocial: 9,252 21

alive servers stats

alive servers: 6,050 (-30)
max: 6,367
total users: 3,485,612 (-7,086)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,765,310 3,097
:diaspora: 300,977 16
:peertube: 202,282 968
:pleroma: 70,087 1,034
:pixelfed: 50,963 196
:writefreely: 44,456 376
:lemmy: 18,443 20
:plume: 15,052 54
:friendica: 10,893 100
:hubzilla: 4,031 85

alive servers stats

alive servers: 6,080 (+22)
max: 6,367
total users: 3,492,698 (+13,452)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,765,633 3,102
:diaspora: 300,972 16
:peertube: 201,668 975
:pleroma: 69,918 1,036
:pixelfed: 50,940 201
:writefreely: 44,399 376
:lemmy: 18,434 20
:plume: 15,118 57
:friendica: 11,026 103
:gnusocial: 9,720 22

alive servers stats

alive servers: 6,058 (-17)
max: 6,367
total users: 3,479,246 (-3,817)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,764,391 3,104
:diaspora: 300,944 16
:peertube: 199,420 971
:pleroma: 61,971 1,029
:pixelfed: 50,876 197
:writefreely: 44,346 378
:lemmy: 18,417 20
:plume: 15,095 57
:friendica: 10,470 95
:gnusocial: 9,231 21

alive servers stats

alive servers: 6,075 (+12)
max: 6,367
total users: 3,483,063 (+26,963)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,749,896 3,093
:diaspora: 304,390 17
:peertube: 204,727 975
:pleroma: 70,058 1,037
:pixelfed: 50,857 204
:writefreely: 44,302 377
:lemmy: 18,395 20
:plume: 15,087 56
:friendica: 10,960 99
:gnusocial: 9,229 21

alive servers stats

alive servers: 6,063 (-16)
max: 6,367
total users: 3,456,100 (-23,282)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,740,840 3,098
:diaspora: 306,231 16
:peertube: 192,794 969
:pleroma: 70,047 1,038
:pixelfed: 50,471 203
:writefreely: 44,229 379
:lemmy: 18,300 19
:plume: 14,982 55
:friendica: 10,790 96
:hubzilla: 4,318 88

alive servers stats

alive servers: 6,079 (-6)
max: 6,367
total users: 3,479,382 (-351)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,761,804 3,110
:diaspora: 300,175 15
:peertube: 193,736 965
:pleroma: 69,731 1,042
:pixelfed: 50,736 204
:writefreely: 44,203 377
:lemmy: 18,284 19
:plume: 14,967 54
:friendica: 10,897 100
:gnusocial: 9,694 21

alive servers stats

alive servers: 6,085 (+8)
max: 6,367
total users: 3,479,733 (+52,729)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,761,759 3,113
:diaspora: 300,924 16
:peertube: 193,293 974
:pleroma: 69,825 1,042
:pixelfed: 50,683 198
:writefreely: 44,194 377
:lemmy: 18,277 19
:plume: 15,015 54
:friendica: 10,919 100
:gnusocial: 9,701 22

alive servers stats

alive servers: 6,077 (-18)
max: 6,367
total users: 3,427,004 (-52,827)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,716,887 3,120
:diaspora: 300,949 16
:peertube: 189,539 962
:pleroma: 66,720 1,027
:pixelfed: 50,338 203
:writefreely: 44,151 379
:lemmy: 18,361 20
:plume: 14,725 54
:friendica: 10,929 101
:gnusocial: 9,226 20

alive servers stats

alive servers: 6,095 (-13)
max: 6,367
total users: 3,479,831 (+7,405)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,759,027 3,110
:diaspora: 300,932 16
:peertube: 196,174 976
:pleroma: 69,873 1,044
:pixelfed: 50,658 205
:writefreely: 44,105 378
:lemmy: 18,349 20
:plume: 14,945 55
:friendica: 10,894 99
:gnusocial: 9,707 22

alive servers stats

alive servers: 6,108 (+12)
max: 6,367
total users: 3,472,426 (-16,067)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,749,935 3,114
:diaspora: 300,929 16
:peertube: 198,394 981
:pleroma: 69,856 1,045
:pixelfed: 50,578 204
:writefreely: 44,077 378
:lemmy: 18,333 20
:plume: 15,013 56
:friendica: 10,895 100
:gnusocial: 9,228 19

alive servers stats

alive servers: 6,096 (+1)
max: 6,367
total users: 3,488,493 (+24,043)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,754,097 3,111
:diaspora: 306,975 17
:peertube: 204,488 983
:pleroma: 69,620 1,035
:pixelfed: 50,536 203
:writefreely: 44,023 380
:lemmy: 18,318 20
:plume: 14,708 54
:friendica: 10,857 99
:gnusocial: 9,704 22

Mostra els més vells
mastodont.cat, cultura catalana.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.