alive servers stats

alive servers: 5,826 (-26)
max: 5,852
total users: 3,586,378 (+6,219)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,961,722 3,189
:diaspora: 327,786 21
:peertube: 140,821 824
:pleroma: 57,196 962
:pixelfed: 33,667 170
:writefreely: 21,632 335
:lemmy: 12,742 20
:plume: 11,428 61
:friendica: 7,655 92
:gnusocial: 6,897 27

alive servers stats

alive servers: 5,852 (+22)
max: 5,852
total users: 3,580,159 (+3,320)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,958,394 3,201
:diaspora: 327,707 21
:peertube: 137,360 827
:pleroma: 57,902 970
:pixelfed: 33,627 171
:writefreely: 21,598 335
:lemmy: 12,723 20
:plume: 11,561 63
:friendica: 7,920 91
:gnusocial: 6,491 26

alive servers stats

alive servers: 5,830 (-15)
max: 5,845
total users: 3,576,839 (-2,284)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,956,375 3,188
:diaspora: 324,911 21
:peertube: 139,905 826
:pleroma: 57,075 973
:pixelfed: 33,601 171
:writefreely: 21,574 336
:lemmy: 12,701 19
:plume: 11,537 63
:friendica: 7,703 83
:gnusocial: 6,874 27

alive servers stats

alive servers: 5,845 (+57)
max: 5,845
total users: 3,579,123 (+5,414)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,964,517 3,194
:diaspora: 321,109 20
:peertube: 137,678 825
:pleroma: 57,718 970
:pixelfed: 33,548 173
:writefreely: 21,544 337
:lemmy: 12,694 20
:plume: 11,443 62
:friendica: 7,903 92
:gnusocial: 6,471 26

alive servers stats

alive servers: 5,788 (-23)
max: 5,842
total users: 3,573,709 (+3,825)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,953,938 3,168
:diaspora: 327,177 21
:peertube: 138,395 814
:pleroma: 56,845 959
:pixelfed: 33,509 166
:writefreely: 21,522 337
:lemmy: 12,679 19
:plume: 10,374 61
:friendica: 7,533 89
:gnusocial: 6,863 27

alive servers stats

alive servers: 5,811 (-2)
max: 5,842
total users: 3,569,884 (-2,742)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,956,437 3,179
:diaspora: 320,764 20
:peertube: 139,348 818
:pleroma: 56,296 962
:pixelfed: 33,483 170
:writefreely: 21,486 336
:lemmy: 12,641 19
:plume: 10,511 62
:friendica: 7,620 92
:gnusocial: 6,457 26

alive servers stats

alive servers: 5,813 (+15)
max: 5,842
total users: 3,572,626 (-17,545)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,955,039 3,180
:diaspora: 326,826 21
:peertube: 139,914 818
:pleroma: 57,122 966
:pixelfed: 33,458 167
:writefreely: 21,460 337
:lemmy: 12,630 19
:plume: 11,346 62
:friendica: 7,586 90
:hubzilla: 4,310 100

alive servers stats

alive servers: 5,798 (+1)
max: 5,842
total users: 3,590,171 (+4,499)
max: 3,590,171

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,955,308 3,173
:diaspora: 320,831 19
:peertube: 136,402 820
:pleroma: 79,891 959
:pixelfed: 33,431 169
:writefreely: 21,428 334
:lemmy: 12,575 18
:plume: 11,471 62
:friendica: 7,524 89
:gnusocial: 6,429 26

alive servers stats

alive servers: 5,797 (-2)
max: 5,842
total users: 3,585,672 (+123,744)
max: 3,590,007

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,949,555 3,174
:diaspora: 326,423 21
:peertube: 137,743 820
:pleroma: 79,080 960
:pixelfed: 33,220 166
:writefreely: 21,412 336
:lemmy: 12,581 19
:plume: 11,290 61
:friendica: 7,515 88
:hubzilla: 3,925 99

alive servers stats

alive servers: 5,799 (+13)
max: 5,842
total users: 3,461,928 (-126,476)
max: 3,590,007

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,861,287 3,164
:diaspora: 294,348 20
:peertube: 136,364 824
:pleroma: 79,857 966
:pixelfed: 33,360 169
:writefreely: 21,397 336
:plume: 11,436 63
:lemmy: 9,860 18
:friendica: 7,563 88
:hubzilla: 3,926 99

alive servers stats

alive servers: 5,786 (-54)
max: 5,842
total users: 3,588,404 (-1,603)
max: 3,590,007

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,953,140 3,171
:diaspora: 325,044 20
:peertube: 133,449 810
:pleroma: 79,017 962
:pixelfed: 33,340 167
:writefreely: 21,374 335
:lemmy: 12,537 19
:plume: 11,413 62
:friendica: 7,539 89
:gnusocial: 7,235 28

alive servers stats

alive servers: 5,840 (+35)
max: 5,842
total users: 3,590,007 (+13,781)
max: 3,590,007

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,948,489 3,194
:diaspora: 325,003 20
:peertube: 139,554 825
:pleroma: 79,767 975
:pixelfed: 33,483 171
:writefreely: 21,357 335
:lemmy: 12,519 19
:plume: 11,159 60
:friendica: 7,489 88
:gnusocial: 6,324 25

alive servers stats

alive servers: 5,805 (-37)
max: 5,842
total users: 3,576,226 (-1,003)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,933,281 3,176
:diaspora: 332,577 21
:peertube: 136,794 813
:pleroma: 78,857 970
:pixelfed: 33,433 167
:writefreely: 21,314 334
:plume: 11,364 62
:lemmy: 9,061 16
:friendica: 7,509 92
:gnusocial: 7,209 28

alive servers stats

alive servers: 5,842 (+41)
max: 5,842
total users: 3,577,229 (+4,058)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,947,088 3,192
:diaspora: 319,133 19
:peertube: 136,885 828
:pleroma: 79,608 973
:pixelfed: 33,406 172
:writefreely: 21,280 335
:plume: 11,066 60
:lemmy: 10,014 18
:friendica: 7,560 91
:gnusocial: 6,352 26

alive servers stats

alive servers: 5,801 (-1)
max: 5,837
total users: 3,573,171 (-8,514)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,946,011 3,178
:diaspora: 324,888 20
:peertube: 137,108 826
:pleroma: 78,644 960
:pixelfed: 33,363 170
:writefreely: 21,282 334
:plume: 11,225 60
:gnusocial: 6,718 27
:friendica: 5,777 89
:hubzilla: 4,013 97

alive servers stats

alive servers: 5,802 (-1)
max: 5,837
total users: 3,581,685 (+24,734)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,951,263 3,182
:diaspora: 325,783 21
:peertube: 132,338 817
:pleroma: 79,297 960
:pixelfed: 33,128 170
:writefreely: 21,717 338
:lemmy: 12,640 16
:plume: 10,940 57
:friendica: 7,491 88
:hubzilla: 4,180 100

alive servers stats

alive servers: 5,803 (-30)
max: 5,837
total users: 3,556,951 (-25,724)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,950,643 3,184
:diaspora: 294,636 21
:peertube: 135,459 814
:pleroma: 78,581 968
:pixelfed: 33,138 167
:writefreely: 21,712 341
:lemmy: 12,630 17
:plume: 11,070 56
:friendica: 7,605 83
:gnusocial: 6,686 27

alive servers stats

alive servers: 5,833 (+17)
max: 5,837
total users: 3,582,675 (+6,547)
max: 3,582,675

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,947,919 3,188
:diaspora: 324,638 21
:peertube: 137,717 822
:pleroma: 79,263 970
:pixelfed: 33,217 172
:writefreely: 21,680 340
:lemmy: 12,597 17
:plume: 11,126 60
:friendica: 7,750 90
:hubzilla: 3,861 99

alive servers stats

alive servers: 5,816 (-21)
max: 5,837
total users: 3,576,128 (-637)
max: 3,576,765

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,949,791 3,194
:diaspora: 312,438 19
:peertube: 137,989 820
:pleroma: 78,464 964
:pixelfed: 33,152 166
:writefreely: 21,664 340
:lemmy: 12,573 17
:plume: 11,081 58
:friendica: 7,689 90
:gnusocial: 6,748 28

alive servers stats

alive servers: 5,837 (+74)
max: 5,837
total users: 3,576,765 (+34,548)
max: 3,576,765

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,948,501 3,187
:diaspora: 318,472 19
:peertube: 137,161 825
:pleroma: 79,117 973
:pixelfed: 33,031 174
:writefreely: 17,722 340
:lemmy: 12,532 17
:plume: 11,001 59
:friendica: 7,731 90
:gnusocial: 6,739 28

Mostra els més vells
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.