... la possible relació entre l'emergència subsimbòlica i la computació simbòlica podria ser p.e. descriure les primeres fases de la visió en termes connexionistas, fins a, per exemple, l'escorça visual primària... per a després, en el nivell de l'escorça inferotemporal, passar a la descripció basada en programes simbòlics...

De cuerpo presente, cap.5

... un dels aspectes més interessants d'aquest nou enfocament conexionista de les ciències cognitives és que els símbols, en sentit convencional, no exerceixen cap paper... són reemplaçats per operacions numèriques (p.e. les equacions diferencials d'un sistema dinàmic)... els ítems significatius no són símbols sinó complexos models d'activitat entre les moltes unitats que constitueixen la xarxa...

De cuerpo presente, cap.5

una neurona participa en molts models globals i té escassa significació presa aïlladament... es pot dir que el mecanisme bàsic de reconeixement visual és l'emergència d'un estat global entre conjunts neuronals ressonants... la conducta del sistema s'assembla més a una animada xerrada en una festa que a una cadena de comandament...

De cuerpo presente, cap.5

... la descripció estàndard diu que la informació entra pels ulls i es retransmet a través del tàlem fins a l'escorça, on es processa... però si observem la configuració del sistema, trobarem pocs elements que sostinguin aquesta idea... el 80% que rep una cèl·lula de l'NGL no prové de la retina, sinó d'altres regions del cervell... fins i tot es podria sostenir que la seqüència s'efectua en direcció inversa...

De cuerpo presente, cap.5

... els neurocientífics han comprès que cal estudiar les neurones com a membres de grans conjunts que apareixen i desapareixen constantment a través d'interaccions cooperatives, on cada neurona té respostes múltiples i canviants que depenen del context...

De cuerpo presente, cap.5

cal emfatitzar que l'emergència de models o configuracions globals en sistemes d'elements interactius no és una raresa de casos aïllats o pròpia dels sistemes neurals... de fet, sembla dificultós que qualsevol agregat de connexió densa escapi a les propietats emergents...

De cuerpo presente, cap.5

... una manera de capturar les propietats emergents que tenen en comú diversos sistemes, consisteix en la noció d'atractor i la seva tipologia... la inducció de totes les cèl·lules a tornar-se homogèniament actives o inactives... l'aparició de periodicitats espacials, és a dir, algunes cèl·lules romanen actives i d'altres no... l'aparició de cicles espaciotemporals... o els caòtics, on no es detecta cap regularitat en l'espai ni en el temps...

De cuerpo presente, cap.5

Mostra els més vells
mastodont.cat, xarxa social pels catalans d'arreu.

Servidor social en català per a la comunitat de llengua i cultura catalanes d'arreu d'internet.