What is mastodont.cat?

mastodont.cat és una instància de Mastodon en català, per la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

Mastodon és una xarxa social descentralitzada i de programari lliure.

Quines són les normes ?

- Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia

- No és permès fer spam

- No és permès fer publicitat

Home to 1,240 users
Who authored 65,278 statuses
Connected to 1,776 other instances

Mastodont vol dir "Mastodon" en català.

mastodont.cat és la primera instància de tot el "fediverse" de Mastodon amb totes les opcions i menús en català (client web).

En línia des del 13 d'abril del 2017.

Agraïment molt especial a @Kim per el logo Mastodon amb barretina. Gràcies @Kim !

Mantenir mastodont.cat i el servidor en bona forma té un cost. Qualsevol ajuda és benvinguda. Moltes gràcies ! :

Donar amb Liberapay

english : mastodont.cat is not related to cats, sorry. It's related to the community of Catalan language and culture throughout the #fediverse.