Tenim 2m usuaris
Que han escrit 600m tuts

Administrat per:

Contacte:

contacte @ mastodont.cat

mastodont.cat és un servidor en català de Mastodon, per a la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

Quines són les normes a mastodont.cat?
- Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia
- No és permès fer spam
- No és permès fer publicitat
- No és permès abusar de l'us de "crossposters" Twitter<>Mastodon per a publicar tuts. Si s'en fa un ús abusiu (la majoria de tuts publicats son retuitades des de Twitter cap a Mastodon) s'avisarà al usuari. Si es persisteix en l'abús, l'usuari serà suspès.

mastodont.cat és el primer servidor del "fedivers" de Mastodon en tenir totes les opcions i menús en català (client web).
mastodont.cat està en línia des del 13 d'abril del 2017.

Agraïment molt especial a @Kim per el logo amb barretina de mastodont.cat. Gràcies @Kim!

Mantenir mastodont.cat i el servidor hoste en bona forma té un cost. Qualsevol ajuda és benvinguda:
Paypal: donacions mastodont
Moltes gràcies!

Servidor XMPP

Com a complement a Mastodon, també hi tenim un servidor xmpp que compleix al 100% els estàndards del protocol:


El servidor XMPP de mastodont.cat està disponible per els usuaris locals que vulguin tenir-hi un compte, com alternativa a les aplicacions de missatgeria privatives. El registre s'obté mitjançat el bot xmpp:

@xmpp registre

També hi tenim un servidor Peertube , al que tots els usuaris de mastodont.cat poden registrar-se demanant-t'ho al bot @video:

@video registre

english : mastodont.cat is not related to cats, sorry. It's related to the community of Catalan culture and language throughout the #fediverse.