Home to 1,580 users
Who authored 78,640 statuses

Administered by:

Contact:
contacte@mastodont.cat

Mastodont vol dir "Mastodon" en català.

mastodont.cat és la primera instància de tot el "fediverse" de Mastodon amb totes les opcions i menús en català (client web).

En línia des del 13 d'abril del 2017.

Agraïment molt especial a @Kim per el logo Mastodon amb barretina. Gràcies @Kim !

Mantenir mastodont.cat i el servidor en bona forma té un cost. Qualsevol ajuda és benvinguda. Moltes gràcies ! :

Donar amb Liberapay

english : mastodont.cat is not related to cats, sorry. It's related to the community of Catalan language and culture throughout the #fediverse.