Tenim 2.312 usuaris
Que han escrit 453.494 tuts

Administrat per:

Contacte:

info @ mastodont.cat
mastodont.cat és un servidor en català de Mastodon, per a la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

Quines són les normes a mastodont.cat?
- Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia o homofòbia
- No és permès fer spam
- No és permès fer publicitat
- No és permès abusar de l'us de "crossposters" Twitter<>Mastodon per a publicar tuts. Si s'en fa un ús abusiu (la majoria de tuts publicats son retuitades des de Twitter cap a Mastodon) s'avisarà al usuari. Si es persisteix en l'abús, l'usuari serà suspès.

Aquest servei és gratuït i il·limitat en el temps amb una única excepció: tots els comptes que estiguin inactius (sense iniciar sessió) durant sis mesos, seràn esborrats de la base de dades.

mastodont.cat és el primer servidor del "fedivers" de Mastodon en tenir totes les opcions i menús en català (client web).
mastodont.cat està en línia des del 13 d'abril del 2017.
Agraïment molt especial a @Kim per el logo amb barretina de mastodont.cat. Gràcies @Kim!

Mantenir mastodont.cat i el servidor hoste en bona forma té un cost. Qualsevol ajuda és benvinguda:
Paypal:
Faircoin:
"Donar amb faircoins"
Moltes gràcies!

english : mastodont.cat is not related to cats, sorry. It's related to the community of Catalan culture and language throughout the #fediverse.