Home to 2,395 users
Who authored 136,689 statuses

Administered by:

Contact:
info @ mastodont.cat

mastodont.cat és una instància en català de la xarxa social Mastodon(*), per a la comunitat de llengua i cultura catalana d'arreu d'internet.

mastodont.cat és la primera instància de tot el "fedivers" de Mastodon en tenir totes les opcions i menús en català (client web).

En línia des del 13 d'abril del 2017.

Agraïment molt especial a @Kim per el logo Mastodon amb barretina. Gràcies @Kim !

Mantenir mastodont.cat i el servidor en bona forma té un cost. Qualsevol ajuda és benvinguda. Moltes gràcies ! :

"Donar amb faircoins"

"Donar amb Liberapay"

english : mastodont.cat is not related to cats, sorry. It's related to the community of Catalan language and culture throughout the #fediverse.

* Mastodont vol dir "Mastodon" en català.